– Nå må politikerne unngå fogderistrid

Harald Tom Nesvik (Frp) mener det er en god løsning at Kristiansund beholder sokkelberedskapen og at Ålesund får politimesteren. Derfor ber han politikerne mane til ro. Men Jenny Klinge (Sp) vil kjempe for å få politimesteren til Kristiansund.

Harald Tom Nesvik sitter smilende ved et bord. Folder hendene på bordplaten

Parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Harald Tom Nesvik, håper politikerne i fylket nå vil samle seg om delingen som Politidirektoratet har lagt til grunn.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Politidirektoratet har i dag lagt fram sine forslag til hvor hovedsetene i de nye politidistriktene skal legges og mener at politimesteren i Møre og Romsdal bør sitte i Ålesund.

Fremskrittspartiets Harald Tom Nesvik er en av politikerne som har jobbet for at fylket skulle få sitt eget politidistrikt på grunn av geografi og topografi, og har også tidligere sagt at det er helt naturlig at tyngdekraften gjelder når administrasjonsstedet for politimesteren skal velges, og at Ålesund har pekt seg ut som den beste lokaliseringen.

Mener fordelingen er god

– Vi gjorde i tillegg et vedtak i Stortinget der det ble bestemt at sokkelberedskapen skal ligge igjen i Kristiansund. Det var veldig viktig for Nordmøre. Der har man betydelig kompetanse, og man har arbeidsplasser knyttet til dette hos politiet. Da er dette en gledelig deling, sier Nesvik.

Innstillingen er ute på høring, og det er ikke avgjort at Ålesund blir administrasjonssted i det nye politidistriktet. Nesvik håper likevel at fylket kan samle seg om delingen som er lagt til grunn av Politidirektoratet.

– Det er viktig å huske på at Politidirektoratet utelukkende har sett på politifaglige begrunnelser når de har landet på Ålesund. Og jeg håper at dette ikke blir en debatt nå internt i fylket. Det trenger vi ikke.

– Bør bli Kristiansund

Jenny Klinge

Jenny Klinge (Sp) skulle helst ha hatt politimesteren i Kristiansund.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Jenny Klinge (Sp) håper likevel at de som er uenig i innstillingen vil komme med sine meninger i løpet av høringsrunden.

– Jeg synes at når vi nå har tid til å diskutere dette forslaget om at Ålesund skal være administrasjonssted, så er det naturlig at alle som er uenige skal få uttale seg.

Senterpartiet i Møre og Romsdal har ikke en felles mening om hvor de mener politimesteren skal sitte, men Klinge har hele tiden vært klar på at hun mener det nå er Kristiansund sin tur.

– De politifaglige begrunnelsene er gode begge plasser, og da kan Kristiansund få politimesteren.

Hun mener at befolkningsstørrelsen mellom Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal er så liten at det ikke er et godt argument.

– Nordmøre og Romsdal har 46 prosent av innbyggertallet, så det er vanskelig å se at 20 000 flere innbyggere skal være avgjørende. Dessuten har Kristiansund vært fullt i stand til å ha politimester, og har gjort en god jobb, så det vil kunne betjene hele fylket for fremtiden også.

– Men det vil være et godt valg uansett, men i denne runden så synes jeg Kristiansund skal bli valgt.

– Må mane til ro

Nesvik er ikke i tvil om at Ålesund vil få politimesteren, men han håper nå at andre politikere, som Klinge, er med på å mane til ro, og ikke bidra til en fogderistrid.

– Hun vil legge ned arbeidsplasser i Ålesund, for eksempel ved 110-sentralen, for det ligger som premiss at disse etatene skal være samlet, og flytte dem til Nordmøre.

– Alle skal få komme med sine meninger, men nå har vi hatt nok fogderidebatter. La oss heller jobbe for å få andre statlige arbeidsplasser til fylket generelt. Men å begynne å flytte på dem internt i fylket, det vil jeg sterkt advare mot. sier Nesvik.

– Komisk

Klinge synes på sin side at Nesvik sitt utsagn er komisk.

– Hele poenget med en høringsrunde må jo være å få frem forskjellige meninger. Men etter en avgjørelse er tatt, er jeg enig i at vi da må jobbe sammen for å få et best mulig poolititilbud og en sterk politimester i Møre og Romsdal, sier Klinge.