Vil ha politimesteren i Ålesund

Politidirektotatet mener at hovedsetet for det nye politidistriktet Møre og Romsdal bør være i Ålesund.

Ålesund politistasjon

Politidirektoratet foreslår at politimesteren i Møre og Romsdal bør sitte i Ålesund.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Politidirektoratet har i dag lagt fram sine forslag til hvor hovedsetene i de nye politidistriktene skal legges og mener at politimesteren i Møre og Romsdal bør sitte i Ålesund.

– Nå er dette et forslag som skal ut til høring og vi skal sammen med alle andre se om det er enkelte ting vi skal kommentere eller ha en mening om, sier fungerende politimester i Sunnmøre politidistrikt, Ingar Bøen.

LES OGSÅ:

Strid mellom Ålesund og Kristiansund

Politimester Ingar Bøen Ålesund

Fungerende politimester i Sunnmøre politidistrikt, Ingar Bøen, mener det er viktig å ikke argumentere mot hverandre i plasseringen av politimesteren.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Det nye politireformen innebærer at Møre og Romsdal blir ett politidistrikt. Debatten om hvor politimesteren skal plasseres, har stått mellom Ålesund og Kristiansund. Ingar Bøen er ikke overrasket over at det nå er Ålesund som blir foreslått som hovedsete fordi han mener at dette stemmer med de kriteriene som ble lagt på forhånd.

Når høringsfristen er over i midten av november, vil Politidirektoratet behandle alle høringsinnspillene og beslutte hvor hovedsetene skal ligge. Målet er at de endelige beslutningene foreligger så tidlig som mulig i desember.

– Det er veldig viktig at vi no ikke begynner å argumentere mot hverandre. Det er mindre enn tre måneder til vi skal bli ett politidistrikt. Da får Direktoratet bestemme den endelige plasseringa og så går vi 100 prosent inn for det enten det blir sør i fylket eller nord i fylket, sier Bøen i en kommentar til NRK.

Plassering ikke avgjørende

Politidirektoratet legger vekt på at oppgavene som skal utføres ved hovedsetet i stor grad er stedsuavhengige. Det meste av tjenesteproduksjonen og publikumskontakten skal skje i de geografiske driftsenhetene, som består av dagens politistasjoner og lensmannskontor..

Forslaget skal nå ut på høring og den endelige beslutningen skal tas i desember.