– Argumentene til Politidirektoratet holder ikke

Mette Belden i Nordmørslista synes innstillingen fra Politidirektoratet om plasseringen av politimesteren i Ålesund er merkelig.

Mette Belden

Mette Belden fra Nordmørslista, sier at de ikke har tenkt å gi opp kampen for politimesteren.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det nye politireformen innebærer at Møre og Romsdal blir ett politidistrikt. Debatten om hvor politimesteren skal plasseres, har stått mellom Ålesund og Kristiansund. I dag la politidirektoratet frem sin innstilling der de mener at hovedsetet for det nye politidistriktet Møre og Romsdal bør være i Ålesund.

Mette Belden fra Nordmørslista synes innstillingen er merkelig med tanke på at Kristiansund har få statlige arbeidsplasser fra før.

– Når forskjellene i kriteriene er så marginal så må jeg si at jeg undrer meg over dette, sier hun.

– Feil valg

Hun mener at det for Kristiansund og Nordmøre sin del er feil valg av Politidirektoratet.

– Det er mange arbeidsplasser knyttet til dette, så dette er trist for Kristiansund og Nordmøre.

Argumentene til direktoratet er blant annet at Ålesund er best egnet for rekruttering.

Arnstein Nilssen

Politimester, Arnstein Nilssen, sier at de ikke sliter med å rekruttere polititjenestemenn til Kristiansund.

Foto: Roar Halten / NRK

– Det er et veldig merkelig argument, sier Belden og får støtte av politimester for Nordmøre og Romsdal, Arnstein Nilssen.

– Når vi lyser ut ledige stillinger så har vi en søkermasse på 160–170 søkere, sier han.

– Merkelig i forhold til beredskap

Kjell Neergaard

Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, mener det nå er Nordmøre sin tur å få arbeidsplasser.

Foto: Roar Halten / NRK

Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, mener at innstillingen er spesiell både på grunn av arbeidsplasser, arbeidet på sokkelen, og økonomi.

– Hvis regjeringen mener noe med det de har sagt, at de tenker på lokaliseringen av offentlige arbeidsplasser så skal de ta lokalpolitiske hensyn. Da er det ikke tvil om at det nå er Nordmøre sin tur til å få sin andel av det, sier han.

Skal ut på høring

Høringsgrunnlaget vil gå ut til kommunene, fylkeskommunene, fylkesmennene, DSB, politidistriktene, tjenestemannsorganisasjonene, 110-sentralene (ledere og styrer) og departementene. Det er en seks ukers frist for å komme med innspill til høringsgrunnlaget.

Det blir arrangert høringskonferanse i Oslo 14. oktober, og endelig beslutning skal komme tidlig i desember.

Gir ikke opp

Belden har ikke gitt opp håpet om at de kan få politimesteren i Kristiansund.

– Her må alle gjøre det som kan gjøres for å få snudd dette. Dette er en viktig sak for Nordmøre og for Nordmørslista. Vi gikk til valg på å få flere statlige arbeidsplasser til Kristiansund, så dette er fryktelig trist.

Ellen Engdahl

Leder for næringsutviklingsseskapet Kom Vekst på Nordmøre, Ellen Engdal, har ikke tenkt å gi opp.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Leder for næringsutviklingsseskapet Kom Vekst på Nordmøre, Ellen Engdal, har heller ikke tenkt å gi opp.

– Jeg tror vi har gode muligheter for å argumentere videre for Kristiansund som det beste alternativet både for samfunnskritisk infrastruktur, for innbyggerne og for politiet. Lokalene i Kristiansund er bedre tilrettelagt enn Ålesund.

– Dette kan ikke bli stående. Det vil ikke bli akseptert. Det må være grenser for hvor mye man kan flytte ut fra Nordmøre.