Normal

– Jeg ble overvåket i drosjen

Drosjesjåfør Janne Mikkelsen i Kristiansund hevder hun ble kameraovervåket i bilen mens hun var leiesjåfør i Kristiansund. Hun oppdaget et kamera som tok opp både bilde og lyd.

Janne Mikkelsen

Janne Mikkelsen kjører fortsatt for drosjeeieren hun har anmeldt. Kameraet på dashbordet gjorde også lydopptak, sier hun.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Mikkelsen har vært leiesjåfør for drosjer i Kristiansund i 7 år. I en periode over flere måneder kjørte hun en bil uten å vite at et kamera gjorde bilde- og lydopptak av alt som ble sagt og gjort i drosjen.

Det var et kamera på dashbordet i bilen. Verken passasjerene eller jeg som sjåfør var oppmerksom på dette, sier hun til NRK.

– Føler meg tråkket på

Det var en kollega som informerte Mikkelsen om at drosjen kunne være kameraovervåket. Hun sjekket kameraet, og til sin store fortvilelse oppdaget hun at det var gjort opptak av alt som var blitt sagt i bilen i løpet av vakten.

Jeg hadde hatt private samtaler på telefon mens jeg satt i bilen. Ingen setter pris på at privatlivet blir tråkket på. Det er en utrolig ekkel følelse.

Etterforskes av politiet

Nå har saken havnet hos både Datatilsynet, Arbeidstilsynet og hos politiet. Også forbundene til både sjåføren og drosjeeieren har fått saken på sitt bord. Saken er ennå ikke ferdig etterforsket. NRK har vært i kontakt med drosjeeieren. Han vil foreløpig ikke uttale seg i saken.

– Når man er drosjesjåfør er man på jobb sammenhengende i ganske mange timer. Dermed tar man gjerne private telefonsamtaler i bilen mens man ikke har kunder. Dermed føler jeg meg nå tråkket på.

Kameraet filmet ikke inne i selve bilen, men pekte ut gjennom frontruten og ut mot gaten. Men kameraets mikrofon har fanget opp alt som har blitt sagt i drosjen.

– En ulovlig hendelse

Rådgiver hos Norges Taxiforbund, Lars Hjelmeng, sier at lydopptak i drosjer er ulovlig. Han seier at drosjenæringa gjerne ønsker mulighet til å kunne ta bilder som styrker passasjerenes og sjåførens sikkerhet.

– Men dette er under forutsetning av at bildene kun er tilgjengelige for politiet dersom det har vært en hendelse. Alle lydopptak krever at den det blir gjort opptak av gir sin godkjennelse, sier Hjelmeng.

– Lydopptak ved feiltagelse

Til Aftenposten sier drosjeeieren at han ikke har montert kameraet for å overvåke noen. Han sier at han har sjekket innholdet ved et par anledninger i forbindelse med hendelser i trafikken. Han bedyrer at han trodde mikrofonen var slått av, men at den kan være slått på ved en feil.

NRK har også snakket med drosjeeieren. Han avviser at han har drevet overvåking, og at han opplever anmeldelsen som hevnakt i en arbeidstvist.

Jeg ba drosjeeieren om å fjerne kameraet. Det gjorde han ikke. Dermed valgte jeg å gå til anmeldelse, sier Mikkelsen.

Håper på bedre informasjon

Etter det Mikkelsen forteller er kameraet fortsatt på plass i bilen, men drosjeeieren skal ha forklart at mikrofonen og lydopptakene er slått av. Mikkelsen kjører fortsatt drosje for drosjeeieren hun har anmeldt.

Det har med anmeldelsen å gjøre, og akkurat dette vil jeg ikke kommentere ut over det, sier hun.

Nå håper hun at saken fører til at det opplyses tydeligere at det gjøres lyd og bildeopptak i kollektivtransport.

NRK jobber for å få flere kommentarer fra partene som nå behandler saken.