– Hovedansvaret ligger hos Helse Møre og Romsdal

Ordfører Kjell Neergaard (Ap) i Kristiansund mener Helse Møre og Romsdal bærer hovedtyngden av ansvaret i Sebastian-saken og tolker samtidig den endelige rapporten fra Statens Helsetilsyn som en frikjennelse av kommunen.

Kjell Neergaard

Det har ikke kommet noen systemkritikk mot Kristiansund kommune, mener ordfører Kjell Neergaard (Ap)

Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Det skriver Neergaard i en pressemelding som ble sendt ut mandag ettermiddag.

Sterk kritikk mot helseforetaket

Helse Møre og Romsdal HF har fått sterk kritikk av Statens Helsetilsyn fordi 10 måneder gamle Sebastian ikke ble transportert til sykehus da han ble akutt dårligere i februar 2015.

Sebastian som hadde alvorlig medfødte misdannelser og kroniske og alvorlige luftveis- og svelgeproblemer, døde i helikopteret på veg til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Statens helsetilsyn mener Helse Møre og Romsdal bør ilegges foretaksstraff.

Også de to legevaktslegene har handlet uforsvarlig i følge Helsetilsynet. Den ene av disse er den profilerte barnelegen Anna Owczarz.

– Ingen systemkritikk mot kommunen

Men Kristiansund kommune går fri, skriver ordfører Kjell Neergaard i pressemeldingen:

"Det fremkommer fortsatt ingen systemkritikk mot Kristiansund kommune eller Kristiansund og Omegn Legevakt."

"Helsetilsynet har vurdert at to legevaktsleger har handlet uforsvarlig, men har ikke gitt noen helsepersonell administrative reaksjoner, noe som er under lovens laveste terskel for reaksjon."

Styrket ansvarliggjøring

Kristiansund kommune har gått gjennom den endelige rapporten og har noen kommentarer i tilknytning til denne. I den endelige rapporten ser vi en klar dreining mot en styrket ansvarliggjøring av Helse Møre og Romsdal HF:

"I den endelige rapporten kommer det av den grunn klart frem at det er Helse Møre og Romsdal som må bære hovedtyngden av ansvaret i Sebastiansaken".

"Helsetilsynet har kommet med sterk kritikk av Helse Møre og Romsdal HF. De har vurdert saken så alvorlig at de har sendt den videre til politiet for vurdering om Helseforetaket skal ilegges foretaksstraff. Dette er en sjelden og meget alvorlig reaksjon fra Helsetilsynet, som bare har forekommet en håndfull ganger i Norge."