Hopp til innhold

Sebastian (10 mnd.) døde: – Fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Barnelegen Anna Owczarz opptrådte uforsvarlig da ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard ble sendt hjem fra Kristiansund legevakt natt til lørdag 21. februar 2015.

Sebastian

Sebastian Gils Ødegaard var bare ti måneder da han døde søndag 22. februar 2015.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

I sin endelige rapport har Statens helsetilsyn kommet fram til at 10 måneder gamle Sebastian hverken fikk forsvarlig helsehjelp på Kristiansund og omegn legevakt, Kristiansund sjukehus og ved Oslo universitetssykehus. Alle får refs for å ha sviktet den hjertesyke gutten.

Rapporten går også langt i å konkludere med at helgestenging av barneavdelinga i Kristiansund ikke hadde noe med dødsfallet å gjøre.

Sebastian Gils Ødegaard var bare ti måneder da han døde søndag 22. februar 2015. Natt til fredag den helgen tok foreldrene ham med til legevakten, men han ble ikke innlagt.

Søndag morgen ble han akutt syk. Han døde i helikopteret på veg til St. Olavs Hospital i Trondheim.

Les også: Dette hadde ikke trengt å skje

Profilert barnelege får refs

Rapporten slår fast at Sebastian Gils Ødegaard skulle fått bedre helsehjelp allerede tre uker før han døde.

I rapporten fra Helsetilsynet skriver de:

– Pasienten skulle i en fase med gjentatte pusteproblemer, oppkast og virusinfeksjoner siste tre uker før hendelsen, vært fulgt opp på sykehus med bredere barnefaglig kompetanse.

Rapporten vektlegger også at det forelå manglende utarbeidelse av plan og tverrfaglig samarbeid for den generelle oppfølgingen av den aktuelle pasienten. Når Sebastian ikke fikk denne hjelpen i ukene før dødsfallet konkluderer Helsetilsynet med at han også skulle fått bedre hjelp da han fredag den 20 februar oppsøkte Anna Owczarz ved Kristiansund legevakt:

I stedet for å sende pasienten hjem natt til lørdag, skulle pasienten vært lagt inn på seksjon for intensiv, der helsepersonell hadde mulighet til å overvåke, avklare og eventuelt stabilisere pasienten kontinuerlig over tid, også neste dag hvis det var behov for det.

Helsetilsynet

– Jeg er uenig i den kritikken, forteller Owczarz til NRK.

– Den kritikken består av to ting. I rapporten skriver de at jeg har hatt bekjentskap til en blodprøve, noe jeg ikke gjorde. Det andre er at jeg ikke la han inn på intensiven, noe jeg ikke hadde mulighet til, sier Owczarz.

Videre mener Helsetilsynet at kommunikasjonen om å finne andre transportmuligheter for pasienten til barneavdelingen ved Ålesund sjukehus, kunne ha blitt ivaretatt av sykehuset.

– Helsetilsynet gav meg ikke mulighet til å komme med en kontradiksjon på kritikken. De burde kontaktet meg og kartlagt om jeg virkelig hadde mulighet til å legge barnet inn på intensiven, men det gjorde de ikke, sier Owczarz.

– Burde utbedret rutiner

Også Rikshospitalet får refs i rapporten fra Helsetilsynet. De mener at Rikshospitalet burde utbedret rutiner for hvordan Sebastian skulle behandles, dersom en akuttsituasjon oppsto.

– Statens helsetilsyn har foretatt en egen vurdering av den helsehjelpen som ble gitt ved OUS, Rikshospitalet. Vi har kommet til at OUS har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2–2 ved ikke å bidra til utarbeiding av plan for hvordan pasientens luftveisproblematikk skulle følges opp i akutte situasjoner.

Barnelege Anna Owczarz overrak torsdag underskrifter til Bent Høie utenfor Stortinget

Barnelegen Anna Owczarz og Helse Møre og Romsdal får kritikk i den endelige rapporten fra Statens helsetilsyn. Her fra en demonstrasjon utenfor Stortinget.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Bør straffes

Statens helsetilsyn har også kommet fram til at Helse Møre og Romsdal HF generelt ikke hadde sikret forsvarlig oppfølging av syke barn i helgene. Foretaket hadde ikke lagt til rette for forsvarlig oppfølging av denne pasientgruppen før de endret driften ved å stenge barne- og ungdomsavdelingen i helgene.

Statens helsetilsyn anbefaler derfor påtalemyndigheten å ilegge foretaksstraff til Helse Møre og Romsdal. I rapporten skrive de:

– Statens helsetilsyn har kommet til at det foreligger forhold som tilsier å anbefale påtalemyndigheten å ilegge foretaksstraff mot Helse Møre og Romsdal HF. Statens helsetilsyn har blant annet lagt vekt på at foretaket ved valg av en slik organisasjonsmodell, skulle hatt større oppmerksomhet rundt det helhetlige risikobildet.

Les hele rapporten her.

Trenger mer tid

Helse Møre og Romsdal skriver i en kommentar, til rapporten fra Statens helsetilsyn om Sebastian-saka, at de trenger mer tid.

– Vi skal til enhver tid sikre pasientene våre et godt og trygt helsetilbud. I denne saka får flere parter kritikk. Vi trenger nå tid til å gå grundigere gjennom rapporten, sier fagdirektør Odd Veddeng.

Oslo universitetssykehus sier til NRK at de nå skal bruke tid på å gå gjennom rapporten og deretter svare på kritikken fra Helsetilsynet.