NRK Meny
Normal

– Helse Midt-Norge støtter Remme

I dag var direktørene i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal på forklaringstur. Målet var å selge den nye ledelsesmodellen. Direktøren i Helse Midt-Norge gir sin fulle støtte til den omstridte ledelsesorganiseringen som er valgt i Møre og Romsdal.

Allmøte Molde sjukehus

Ledelsen i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal møtte de ansatte i Molde i dag.

Foto: Roar Strøm

Helse-Midt-direktør Stig Slørdal gir Espen Remme full støtte i den ledelsesstrukturen han har valgt. Men medgir at det eneste som kan endre på dette er helseministeren i foretaksmøtet i mai.

Over 6000 ansatte i fylket går nå inn i nye tider og nye måter å lede Helse-Norge på.
I formiddag var direktørene i regionen og helseforetaket over halvvegs på sin visitt til alle fire sjukehusene.

Stig Slørdal

Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdal.

Foto: Roar Strøm

– Det er ulike perspektiv på saken. Alle har et perspektiv ut fra hvor de sitter. Så må vi forene og vurdere alle perspektivene. Vi skal utvise raushet og klokskap for å finne de gode løsningene, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdal.

Ansatte i Volda, Kristiansund og Molde mener at løsningen med felles sjefer i både Ålesund og ved de tre andre sjukehusene vil føre til at siste ord uansett havner hos sjefen i Ålesund.

Les også: Opprør mot leiinga i Helse Møre og Romsdal

Stort oppmøte for å høre toppsjefene

Allmøte Molde sjukehus

Ansatte på vei til møte

Foto: Roar Strøm

I Molde var interessen så stor at mange måtte stå på gangen å lytte til det toppsjefene hadde å komme med. I likhet med Volda og Kristiansund ønsker de en stedlig leder.
Men Remme står fast på sin omstridte modell med gjennomgående ledelse.

– Vi har fått oppklart i dag at vi i dag har flere måter å gjøre dette på. Vi kan ha klinikksjefer som har ansvaret for sine respektive sjukehus. Vi kan ha en løsning med stabsdirektører ved hvert sjukehus som rapporterer til sin direktør, og vi kan ha husråd der den øverste ledelsen samles. Dette må vi jobbe videre med sier Espen Remme.

Den eneste som kan endre Remmes kurs er helseminister Bent Høie, som har kalt helseregionene inn til foretaksmøte den 4. mai. Pressen stod på gangen, men toppsjefen påstår han fikk lite kjeft i Molde.

– Statsråden svart to ganger i Stortinget at den modellen Helse Møre og Romsdal har valgt, er innenfor det rammene Stortinget har satt, sier Remme.

Opprør mot leiinga i Helse Møre og Romsdal