– Helgestengt barneavdeling bryter med barnekonvensjonen

Advokat Edvard Eide mener Helse Møre og Romsdal bryter FNs barnekonvensjon og statlige forskrifter. Reaksjonene har vært mange etter at barneavdelingen i Kristiansund ble helgestengt.

Advokat Edvard Eide

Advokat Edvard Eide tror det kan være gjort lovbrudd da barneavdelingen ble helgestengt.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Siden oktober i fjor har barneavdelingen i Kristiansund vært stengt i helgene, noe som har opprørt mange.

Helse Møre og Romsdal vedtok helgestengingen for å spare fire millioner kroner i året.

– Forferdelig tynt grunnlag

Advokat Edvard Eide har på vegne av de berørte familiene gjennomgått vedtaket om helgestenging.

Han kan ikke finne FNs barnekonvensjon var med i vurderingen da styret i foretaket bestemte seg for å helgestengingen, og mener foretaket bryter nasjonale forskrifter.

– Det er et forferdelig tynt grunnlag å ta en så alvorlig beslutning som har ført til sterke reaksjoner fra både foreldre, leger og politikere, sier Eide.

(Saken fortsetter under videoen)

Advokat Edvard Eide hevdar at Helse Møre og Romsdal driv med lovbrot. Både nasjonale forskrifter og FN sin barnekonvensjon vert i følgje han brotne når helsestyresmaktene helgestenger barneavdelinga i Kristiansund. Eide har gått gjennom det omstridde vedtaket på vegner av familiane som er ramma.

Både nasjonale forskrifter og FN sin barnekonvensjon blir ifølge Edvard Eide brutt når helsestyresmaktene helgestenger barneavdelingen.

Mener forskrift ikke er vurdert

FNs barnekonvensjon bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i alle situasjoner, over alt.

– Jeg finner ikke spor av at dette er vurdert i dokumentene som jeg har fått.

I Lovdata står det: Bortsett fra hvor det er medisinsk nødvendig, skal barnet bare flyttes dersom det da vil få det bedre. Det tenkes f.eks. på tilfeller hvor barnet kan flyttes til en helseinstitusjon nærmere hjemstedet – slik at det kan få hyppigere besøk og lignende.

Odd Veddeng

Fagdirektør Odd Veddeng i Helse Møre og Romsdal

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Eide mener heller ikke denne forskriften er vurdert i vedtaket.

– Forskrifter og lovkrav ser ikke ut til å være vurdert overhodet. Påstander om kostnadsbesparelse er ikke underbygd på en forsvarlig måte og familien sine problem er lite berørt, sier han.

Mener barnets beste ligger til grunn

Eide mener styret i Helse Møre og Romsdal må sammenkalles og kvalitetssikre det de holder på med.

– Hvis ikke bør tilsynsmyndighetene gripe inn og gjør ingen det må vi vurdere rettslige tiltak, sier han.

Ifølge fagdirektør Odd Veddeng i Helse Møre og Romsdal har de sjekket hva barnekonvensjonen innebærer.

– Etter å ha konsultert med våre advokater vet vi at barnekonvensjonen er innebygd i helsetjenestene. Det går ikke frem i dokumentene, men det ser vi på som noe som automatisk følger med.

– Barnets beste ligger til grunn. Flytting skjer hele tiden. Ut ifra medisinsk behov er det viktig å flytte barna til det tilbudet som er riktig i det konkrete tilfellet.