– Debatten om store regioner er en helt feil debatt

Professor ved NTNU, Jørn Rattsø, mener at regionreformen ikke vil løse utfordringene som Møre og Romsdal står overfor.

Tore Ulstein og Jørn Rattsø

Jørn Rattsø, til høyre i diskusjon med NHO-president Tore Ulstein under konferansen i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Mandag snakket Rattsø til politikerne og næringslivet under en konferanse i Ålesund med utgangspunkt i regionreformen som Stortinget skal vedta i løpet av våren.

Debatt

Jørn Rattsø har ledet flere utvalg som har utredet organisering og finansiering av offentlige tjenester. I 2014 fikk han ansvaret for å lede Produktivitetskommisjonen.

I Møre og Romsdal har det vært en debatt om hvorvidt dette fylket bør bli en del av en storregion eller fortsette som et eget fylke. I fylkestinget har et klart flertall gått inn for at Møre og Romsdal bør fortsette som eget fylke, men seks kommuner på Nordmøre ser nordover mot Trøndelag.

Dette er en debatt som har skapt et sterkt engasjement.

– Bygg sterke byregioner

Men Jørn Rattsø mener at dette er en feil debatt. I stedet trekker Rattsø opp et helt annet perspektiv når han blir spurt om hva som er løsningen for Møre og Romsdal.

Jørn Rattsø

Professor ved NTNU, Jørn Rattsø vil ha sterke byregioner, ikke fylkeskommuner som slår seg sammen.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er å satse på sterke byregioner rundt Ålesund, Molde og Kristiansund som tar med pendlingsomlandet i sterke regionkommuner. Disse kommunene bør få større oppgaver enn i dag. De bør for eksempel få samlet ansvar for grunnskole og videregående skole, og få større oppgaver innenfor helse og næringspolitikk, sier Jørn Rattsø som berømmer Fylkesmannen i Møre og Romsdal for anbefalingen som ny kommunestruktur.

– Verden i dag handler om å konkurrere om folk med høy utdannelse som er mobile. Da må du ha attraktive byer hvor det er attraktivt å bo, og da må byene være godt organisert og ikke som i Møre og Romsdal i dag der byene er små og inneklemte.

Vedtak i Stortinget

Alt tyder på at Møre og Romsdal får fortsette som eget fylke når Stortinget skal gjøre sitt vedtak i juni. Lenger nord kommer Sør- og Nord-Trøndelag til å slå seg sammen til ett Trøndelag, lenger sør kommer Hordaland og Sogn og Fjordane til å slå seg sammen til en ny Vestlandsregionen.

Men verken store regioner eller status quo er løsningen for et fremtidig Møre og Romsdal, mener Rattsø. Store regioner der flere fylker er slått sammen, forutsetter at det blir overført flere oppgaver til disse regionene. Det kan for eksempel være sykehus, høyere utdanning, forskning og NAV, sier Rattsø.

Et lite land

Men disse tjenestene blir dårligere løst med en storregion-modell, mener professoren.

– Norge er allerede et lite land. Når det gjelder universitetene, høyere utdanning, forskning og de tunge oppgavene som kunne være aktuelle så er vi allerede små nok som land. Og da sitter vi igjen med fylkeskommunale oppgaver. Det er mer rasjonelt å slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag enn å ha de hver for seg, men det vil ikke ha noen stor betydning for Trøndelags utvikling, sier Jørn Rattsø.