– Med 10 regioner tror jeg det er fullt mulig for Møre og Romsdal å bestå som egen region

Lederen i kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andrè Njåstad (Frp), tror Møre og Romsdal kommer til å bestå som et eget fylke i fremtiden.

Helge André Njåstad på fylkesårsmøte

Helge André Njåstad (Frp) er leder i Stortingets kommunalkomitè.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

I arbeidet med regionreformen har regjeringa i sin stortingsmelding lagt opp til omlag 10 regioner mot 19 fylker i dag. Ogsår Stortinget har lagt dette til grunn i det videre arbeidet.

Fylkestinget i Møre og Romsdal har i sin høringsuttalelse gjort vedtak om at Møre og Romsdal bør fortsette som egen region, men seks nordmørskommuner har gjort vedtak om at de ønsker å bli en del Trøndelag.

Vedtaket i fylkestinget innebærer et ja til at Rindal kommune blir en del av Trøndelag, men et nei til de øvrige fem kommunene.

Et litt spesielt fylke

– Møre og Romsdal er jo et litt spesielt fylke der norddelen har en sterk tilhørighet til Trøndelag, og der Sunnmøre har en sterk tilhørighet til Nordfjord-regionen og til Vestlandet. Men de har et sterkt ønsker om å holde fylket samlet og fortsette som egen region, og fylkestinget har bekreftet dette, sier Helge Andrè Njåstad.

– Med 10 regioner tror jeg det er fullt mulig at Møre og Romsdal kan fortsette som egen region i fremtiden.

Usikkert

Det er forlengst klart at to trøndelagsfylkene kommer til å slå seg sammen. Men den store vestlandsregionen som Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane skulle bygge, ble avvist av fylkespolitikerne i Rogaland. Det er høyst usikkert hvordan den fremtidige fylkesstrukturen blir, men Stortinget har lagt til grunn omlag 10 regioner i fremtiden.

– Jeg kan ikke sitte og kvittere ut hvordan norgeskartet blir sånn på direkten, men det har vært sagt tidligere at med tallet 10 kan Møre og Romsdal fortsette som eget fylke. Det samsvarer veldig godt med de signalene vi har fått fra politikerne i Møre ogn Romsdal fra alle partier, ikke minst vår egen gruppeleder Frank Sve, sier Helge Andrè Njåstad