– Det er ikke vår jobb å stoppe dem dersom de finner ut at de vil til Trøndelag

Fem nordmørsordførere møtte i dag representanter for de to trøndelagsfylkene som har vedtatt å slå seg sammen til ett fylke.

Møte mellom Trøndelagsfylkene og fem nordmørskommuner

representanter for de to trøndelagsfylkene møtte fem nordmørsordførere i Stjørdal i dag.

Foto: Petter Ingeberg

Bakgrunnen for møtet er å få utredet om det er grunnlag for de fem kommunene å bli en del av Trøndelag.

Enkeltkommuner er velkommen, sier lederen i fellesnemnda for de to fylkene, Anne Marit Mevassvik (Ap).

Anne Marit Mevassvik

Anne Marit Mevassvik Ap) leder fellesnemnda for de to trøndelagsfylkene.

Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– Nå har både Tore Sandvik og jeg sagt at vi har mer enn nok med å slå sammen de to fylkene. Men vi har også sagt at dersom enkeltkommuner på Nordmøre eller lenger nord for oss som ønsker å bli en del av Trøndelag så er de selvfølgelig velkommen, og det er i alle fall ikke vår jobb å stoppe dem dersom de ønsker å utrede dette, sier Anne Marit Mevassvik.

Utrede

Det var ordførerne i Kristiansund, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal som møtte representantene for trønderne i Stjørdal. Kommunene har gjort vedtak om at de vil utrede muligheten for å bli en del av Trøndelag.

Kjell Neergaard

Kjell Neergaard (Ap) er ordfører i Kristiansund.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Vi ville ha dette møtet for å fortelle om prosessene som har foregått på Nordmøre og hvordan vi ser for oss vegen videre i forhold til å utrede fordeler og ulemper ved å bli med i en større midtnorsk region. sier ordføreren i Kristiansund, Kjell Neergaard (Ap).

– Er det greit for dere å bli trøndere da?

– Ja, det vil det være. Dersom utredninga viser at det er det som er det beste for oss så har jeg ingen problemer me då søke meg hitover.

Å splitte eller ikke splitte

En utredning som Nordlandsforskning gjennomførte for regionrådet på Nordmøre viste at Nordmøre er best tjent med at hele Møre og Romsdal blir en del av en midtnorsk region.

Fire nordmørskommuner har vedtatt at de ikke ønsker å splitte Møre og Romsdal. Det er Sunndal, Gjemnes, Averøy og Tingvoll.

Kristiansund, Smøla, Aure, Halsa, Surnadal og Rindal har gjort vedtak om å fortsette prosessen med tanke på å bli en del av Trøndelag.

Usikkerhet

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal diskuterte mandag den videre strategien som følge av at de fem nordmørskommunen søker seg nordover.

Det var Torgeir Dahl (H) som tok initiativet til diskusjonen fordi han mener det nå blir skapt usikkerhet.

Kristin Sørheim

Kristin Sørheim representerer Senterpartiet i fylkesutvalget og leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Også Kristin Sørheim (Sp) mente det var viktig å være føre var. Sørheim viste til at fire fergesamband som ligger i de aktuelle nordmørskommunene skal ut på anbud. De skal tre i kraft i 2020 og gjeld ei 12 år.

– Vi har ambisjoner om at vi skal ha ferger med null- og lavutslippsteknologi. Vi har ambisjoner om å øke frekvensen på noen av sambandene. Dersom vi skal være sikker på at dette går i hop uansett hvilken regiontilhørighet disse kommunene får så er vi nødt til å være enige med Sør-Trøndelag om anbudsgrunnlag og kostnader i fremtiden, sa Kristin Sørheim.

Stortinget

Fylkestinget i Møre og Romsdal har vedtatt en høringsuttalelse som innebærer at Møre og Romsdal fortsetter som eget fylke, men sier ja til at Rindal blir en del av Trøndelag.

Under møtet i fylkesutvalget mandag sa fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik at proposisjonen fra regjeringa om regionstrukturen kommer fredag før påske, og at Stortinget skal gjøre vedtak i juni.

Videre blir det satt ned en kommisjon som skal utrede de nye oppgavene som regionnivået skal ha. Disse skal behandles våren 2018.

– Da blir også grensejusteringer og søknader om overføring til andre fylker behandlet. Det betyr at vi må leve med dette i halvannet år, sa Ottar Brage Guttelvik.