- Ekstremfart og rusa førere

I over halvparten av dødsulykkene i Møre og Romsdal og Trøndelag var sjåførene rusa eller unge, og det var høy fart.

Råkjøring
Foto: NRK

Høy fart er svært ofte en medvirkende årsak til dødsulykkene, sier en analyse av dødsulykkene i Midt-Norge i 2008.

Analyserer

Manglende bruk av bilbelte, ofte i kombinasjon med høy fart er den viktigste årsak til alvorlige skader og dødsfall.

FORSKER: - Kampanjar er viktige

POLITIKERE: Krev fotoboksar i Eiksundtunnelen

EIKSUNDTUNNELEN: Snittfarta er 84 km/t

Ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen Region midt har analysert alle de 34 dødsulykkene i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal i 2008.

37 personer ble drept i disse ulykkene. Hensikten til Statens Vegvesen er å finne årsaken til ulykkene, og om mulig iverksette forebyggende tiltak.

Skadegrad på involverte personer i dødsulykker fordelt på distrikt:

Skadegrad på involverte personer i dødsulykker fordelt på distrikt:

Distrikt

Antall ulykker

Drept

Hardt skadd

Lettere skadd

Uskadd

Sum involverte

Sunnmøre

8

9

2

8

5

24

Nordmøre og Romsdal

13

14

4

5

4

27

Sør-Trøndelag

7

7

6

4

1

18

Nord-Trøndelag

6

7

1

10

5

23

Sum

34

37

13

27

15

92

Bruker ikke bilbelte

Analysene viser at tre av fire bilførere som var involvert i dødsulykkene, og ikke brukte bilbelte, ble drept.

Over halvparten av dødsulykkene skjedde på tørr bar veg. I statistikken er utforkjøringer og møteulykker hyppigst representert.

21 personer (57 %) ble i 2008 drept på grunn av rusede førere, unge førere under 25 år og/eller i biler med for høy fart, viser statistikken.

Etter dødsulykka i Eiksundtunnelen som krevde fem liv har det blitt spekulert mye i farta til den ene bilen.

Foreslår tiltak

Høy fart, rus og manglende førerdyktighet var hovedårsak til at de fleste ulykker skjedde.

Tiltak ulykkesgruppa foreslår for å forebygge slike ulykker:

  • Trafikk-kontroller på uventede tidspunkt og steder
  • Mer bruk av synlig politi
  • Flere bilbeltekontroller
  • Beltevarslere/startsperre for bilbelte
  • Alkolås og intelligente førerstøttesystem.

Det er også foreslått tiltak som innføring av periodisk kjøretøykontroll for alle kjøretøygrupper og utskiftning av den eldre bilparken.