- Departementet må på banen

Ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre krever at Helsedepartementet setter i gang å utrede å bygge ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal.

Rådmanns- og ordførerkollegiet på Nordmøre.

Ordfører- og rådmannskollegiet vil ha Helsedepartementet på banen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre krever at Helsedepartementet setter i gang å utrede bygging av ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal.

Forutsetningene forandret

De ønsker at sykehuset skal være plassert slik at alle parter vil være fornøyde.

- Tidligere forutsetninger for å ha å to like sykehus er endret av helseforetaket, sier lederen i Orkidé, ordfører Knut Sjømæling i Gjemnes.

Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre, Orkidé, har sendt et brev med krav om ny utreding til regjeringen.

- Vi ønsker å løfte saka til et høgere nivå for å få en vurdering derifra. Vi er ikke tent med å få for mange ting som avsporer debatten. For oss er det viktigste å få det beste tilbudet for pasient, pårørende og fagmiljøet vi skal ha i fremtiden, sier Sjømæling.

- Eikrem uaktuell plass

Sjømæling sier at debatten som har gått i mange år har vært betent. Han mener at administrasjonen har gjort en svært god jobb.

- Funksjonsdebatten har blitt en evig diskusjon. Med dette felles sykehuset som vi ber om utreding for fell det på plass. Da kan vi starte vi starte med å bygge et nytt sykehus, og da kan vi komme med et godt tjenestetilbud.

I brevet til regjeringa sier ordførerne ingenting om hvor et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal bør ligge.

- Vi sier fra et samlet Nordmøre at visst det skal bli ett felles syke hus på Nordmøre og Romsdal, så er Eikrem ved Molde en uaktuell plass.

Vil dempe ordbruken

Før helga gikk ordfører Per Kristian Øyen i Kristiansund knallhardt ut og sa at det var krig.

Les også: Full krig om sykehuset

På pressekonferansen sier de at de vil være litt mer forsiktig i språkbruken og styre unna krigserklæringene i fremtiden.

Les også: - Planlegginga må ikkje forseinkast

Vil ha avklaring fra styreleder

Administrerende direktør Bjørn Engum vil ha et møte med styreleder i Helse Nordmøre og Romsdal for å avklare mandatet for utredning om funksjonsdeling i helseforetaket.

Bakgrunnen for ønsket om en avklaring etter at det er blitt hevdet i media at styret ikke har bedt om utredning av funksjonsfordeling.

- Det er kommet motstridende signaler fra styremedlemmer i media når det gjelder styrets bestilling til administrasjonen. For meg som direktør er det avgjørende å ha en klar bestilling fra styret som grunnlag for det arbeidet jeg er bedt om å gjøre, sier Engum.

- På prosjektets styringsgruppemøte i ettermiddag orienterte jeg derfor om at jeg vil ha et møte med styreleder Helge Aarseth om denne saken, sier Bjørn Engum.