Hopp til innhold

Tomt batteri kan koste deg dyrt

Bruker du mobilbillett når du reiser kollektivt, kan du ende opp med en bot på nesten tusen kroner. Slik unngår du billettboten når telefonen lader ut.

Billett på mobil

Det kan være lurt å ha med laderen i veska, slik at du ikke risikerer å ha tomt batteri på mobilen når billetten skal sjekkes.

Foto: Camilla Veka/NRK

Mange velger å bruke mobilbillett når de reiser kollektivt. Da kan du kjøpe, fornye og enkelt fremvise billetten ved kontroll.

Men hva gjør du når batteritiden ikke strekker til, og du ikke har tilgang til lader?

I vilkårene for bruk av mobilbillett på både Ruter og NSBs nettsider, står det blant annet at:

  • Du må kunne vise gyldig billett ved kontroll. Det betyr at mobil/nettbrett må fungere normalt, skjermen må være leselig og du må ha batteri så lenge reisen varer. Billetten kan ikke fremvises i ettertid.
  • Det er ditt ansvar at skjermen er leselig, og at du har nok batteri på telefonen/nettbrettet så lenge reisen din varer – hvis ikke kan du bli ansett som å reise uten gyldig billett. (...) Dokumentasjon av gyldig billett kan ikke skje i etterkant av kontrollen.
Informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB persontog.

Åge-Christoffer Lundeby i NSB opplyser at strømuttak på de fleste togene, gjør det lettere for kunden å lade telefonen hvis den går tom for strøm.

Foto: NSB / NRK

– Vi mener de fleste er godt klar over at man må kunne vise gyldig billett når man er på toget, og at en fungerende telefon er en forutsetning for dette når man bruker appen, sier kommunikasjonssjef for NSB persontog, Åge-Christoffer Lundeby, til NRK.no.

Ifølge ham hender det at reisende bøtelegges for mangel på billett på grunn av tomt batteri på telefonen, men han mener det er ikke særlig utbredt.

Vurderer ladestasjoner

Anslagsvis er rundt ti prosent av klagene Ruter mottar på gebyrileggelser, knyttet til mobilbillett. Men det er ikke utarbeidet en oversikt over hvor mange av disse som går konkret på tomt batteri.

– Vi vet at bekymring for at batteriet skal gå tomt og telefonen skal være uten dekning er en barriere for enkelte i å ta mobilbilletten i bruk. Men inntrykket basert på henvendelser til kundeservice og klager på gebyr er at dette ikke er noe omfattende problem i praksis, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Andreas Andersen, til NRK.no.

Som brukere av mobilbillett har vi ifølge Ruter det samme ansvaret for å kunne fremvise gyldig billett, som brukerne av andre billettyper.

– Dersom en regelmessig er i den situasjonen at telefonen er tom for batteri, vil trolig reisekort være et bedre alternativ enn mobilbillett, sier Andersen.

Han forteller også at Ruter nå ser på mulighetene for en løsning med ladestasjoner. For det vil ifølge Andersen være en utfordring for kontrollørene å skulle ha med seg ladeutstyr til et stort antall ulike telefonmodeller, hvor nye modeller stadig kommer til.

– Lading av telefon på stedet for sjekk av mobilbillett vil også kunne ta mye tid, og således gjøre det vanskelig for kontrollørene å gjennomføre kontroll på en hensiktsmessig måte. Men dette er altså noe vi undersøker og vil vurdere, sier han.

Strømuttak på toget

Mobilbillett

Pass på at du til enhver tid har batteri på telefonen, hvis du har mobilbillett til reise.

Foto: Camilla Veka/NRK

Også NSB har sett på løsninger for å la kundene få liv i telefonene sine igjen, hvis uhellet er ute.

– Vi prøver å bruke sunn fornuft, og hvis situasjonen tilsier det, gir vi muligheten til å lade, sier Åge-Christoffer Lunde i NSB.

Han opplyser om at de fleste togene har god tilgang på strømuttak. Noen har det ved hvert sete, mens andre har uttak enkelte steder på toget.

– Det er ikke noe i veien for at kunder som opplever å gå tom for batteri, kan bruke disse til å lade telefonen. Men selve laderen er noe hver enkelt må stå for selv, sier Lunde.

Den beste sikkerheten er ifølge ham at hver enkelt tar ansvar for å ha kontroll på sitt batteri ved togreise. Alternativt kan du ta med deg lader.

– Er man redd for å gå tom for strøm, så bør man sette seg på betjent vogn og ta kontakt med en konduktør.

– Bør få kansellert gebyret

Anne Haabeth Rygg, Forbrukerrådet

Anne Haabeth Rygg synes det er viktig å skille mellom de med og uten billett, selv om telefonen er tom for strøm.

Foto: Kjell Haakon K. Larsen / Forbrukerrådet

Fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet, Anne Haabeth Rygg, oppfordrer i likhet med NSB til å ha med lader for sikkerhets skyld, dersom mobilens batteri er ustabilt.

Hun mener det er viktig å skille mellom de med og uten billett, selv om telefonen er tom for strøm.

– Det er ikke den gode viljen og de som faktisk har gyldig billett selskapene bør straffe med gebyrer, men de som spekulerer i å snike. Hvis det er personlige billetter og det kan dokumenteres i etterkant, så tilsier rimelighet at de bør få ettergitt gebyret, sier Rygg.

Vilkårene for Ruters mobilbillett sier tydelig at gyldig billett ikke kan fremvises i etterkant av en kontroll. Kommunikasjonsrådgiver Andreas Andersen i Ruter opplyser at du uansett vil få gebyr på stedet, men at det er mulig å klage.

– Som kunde kan du i etterkant ta kontakt med kundeservice som kan ettergi gebyret dersom det er registrert en gyldig mobilbillett på deg på tidspunktet gebyret ble ilagt, sier Andersen.

Kommunikasjonssjef i NSB persontog, Åge-Christoffer Lundeby, forteller at det i praksis skal brukes skjønn. Utstedes det gebyr, blir det samtidig oppgitt klagemulighet. Både NSB og Ruter opererer i dag med gebyrer på 750 kroner dersom du betaler boten på stedet, og 900 kroner hvis du velger ikke å gjøre det.

– Hvis det viser seg at billetten var gyldig på dette tidspunktet ettergis gebyret, sier han.

– Ruter og NSB er flinke

Forbrukerrådet synes det er fint at ny teknologi som gjør det enklere å kjøpe billetter, nå tas i bruk. Samtidig er de opptatte av at personvernet blir tatt vare på, og at forbrukerne har det samme gode vernet som før.

Trude Talberg-Furulund

Trude Talberg-Furulund mener det er positivt at reisende fortsatt kan benytte seg av anonyme reisekort.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Seniorrådgiver Trude Talberg-Furulund i Datatilsynet bruker selv Ruters reiseapp. Med det antallet apper som finnes, mener hun det er enda viktigere at personvernet ivaretas.

– Det er klart at man skal følge med på det som skjer, men jeg er opptatt av at forbrukerne vet hvilken informasjon appene samler inn og hva den brukes til. Dette skal være tydelig før du laster ned appen, og etterpå, sier Talberg-Furulund til NRK.no, og legger til:

– Du skal også kunne forholde deg til personvernerklæringen på utviklerens nettsider. Dette synes jeg både Ruter og NSB er flinke til.

Hun mener også det er positivt at forbrukerne fortsatt kan benytte seg av anonyme reisekort.

– Datatilsynet har gjort en undersøkelse som viser at mange fortsatt ønsker å benytte seg av disse, sier Talberg-Furulund.