Hopp til innhold

Siste sjanse for særfradrag

Fradragskravet i post 3.5.4 har intet øvre tak. Men fikk du ikke fradraget i fjor, kan du glemme å be om det i år.

Særfradrag i selvangivelsen

For å få særfradrag for store sykdomsutgifter må du ha fått fradrag også på de to siste selvangivelsene, altså for inntektsåret 2010 og 2011.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Astrid M. Dugstad Tveter

Det er i prinsippet ikke noe øvre tak for hvor mye du kan føre opp, du kan få fradrag for alle direkte og indirekte kostnader knyttet til sykdommen, sier Astrid M. Dugstad Tveter.

Foto: Skattedirektoratet

69.110 nordmenn fikk innvilget hele 1.657.485.395 i særfradrag i 2011.

Nå er ordningen på vei ut, men mange kan fremdeles føre opp fradrag.

Fradrag på 28 prosent

– Særfradraget er et skattefradrag for personer som har en varig svakhet eller sykdom som har vart minst to år, og de må ha merkostnader som skyldes sykdommen, sier Astrid M. Dugstad Tveter, seksjonssjef i Skattedirektoratets rettsavdeling til NRK.no.

Fradraget er på 28 prosent av de kostnadene du har hatt over 9.180 kroner.

– Du får ikke fradrag for kostnader du også ville hatt uten sykdommen, legger hun til.

Du kan føre opp fradrag også hvis du har barn som lider av en varig sykdom eller svakhet, og du har ekstra tilsynskostnader som skyldes barnets helse. Dette kan føres opp i tillegg til det du også får dekket gjennom det såkalte foreldrefradraget.

– Da gjelder ikke minstekravet på 9.180 kroner, og du kan ha rett på fradrag selv om kostnadene «bare» er på 7000 kroner, opplyser Dugstad Tveter.

I Skattehåndboken skrevet av Skattebetalerforeningen heter det at: «Dersom kostnadene overstiger beløpet, gis det fradrag for hele kostnaden.»

Fradraget fordeles

Ektefeller kan selv velge hvem som fører opp særfradraget i selvangivelsen.

Hvis den ene ikke har nok inntekt til å dra nytte av skattefradraget overføres restbeløp til den andre.

– Dette skjer automatisk og er ikke noe dere trenger å fordele selv, forteller Dugstad Tveter.

Fases ut til 2015

Særfradraget er opphevet fra inntektsåret 2012, det året vi nå leverer selvangivelsen for, og fra inntektsåret 2015 faller ordningen helt bort.

I mellomtiden er det en utfasingsperiode med overgangsregler for å lette overgangen så den ikke skal bli for brå.

– Dette er utgifter myndighetene ønsker å ha på trygdesiden fra 2015, forklarer hun.

Dette betyr de nye endringene:

  • For å få særfradrag på årets selvangivelse må du ha fått fradrag også på de to siste selvangivelsene, altså for inntektsåret 2010 og 2011
  • I år får du fradrag for alt over 9.180 kroner
  • I 2013 får du fradrag for 67 prosent av kostnadene over 9.180 kroner
  • I 2014 får du fradrag for 33 prosent av kostnadene over 9.180 kroner
  • I 2015 må du søke støtte hos NAV

– Hvis du nylig har fått en varig sykdom og ikke har fått særfradrag tidligere, det vil si ligningen for inntektsåret 2010 og 2011, kan du heller ikke få det i år, påpeker Dugstad Tveter.

Slutt på mye

I tillegg til at særfradraget om noen år forsvinner helt, er det noen ting som allerede er borte.

Du får ikke lenger fradrag for utgifter til tannlege- og tannpleiehjelp, utgifter til påbygging, ombygging og tilpassing av bolig og uteområde, fritidsbolig og garasje, samt utgifter til transport, anskaffelse av kjøretøy og spesialutstyr til kjøretøy.

– Det er likevel en åpning for utgifter som gjelder ombygging eller tilpassing av bolig hvis kostnadene ble pådratt før 2012, og du ved ligningen for inntektsåret 2011 eller tidligere har fått godkjent en fordeling av disse fradragene. Da kan du spre fradraget over flere år, med 2014 som siste år, forklarer seksjonssjefen.

Får du behandling i utlandet er dette kun fradragsberettiget dersom det ikke tilbys i Norge, eller dersom det norske helsevesenet har så lange ventelister at det går ut over helsen din.

Må kunne dokumenteres

Fradraget føres i post 3.5.4, og må kunne dokumenteres eller sannsynliggjøres.

– Vi ønsker ikke at du legger ved all dokumentasjon når du leverer selvangivelsen, men du må kunne ettersende dokumentasjon dersom vi ber om det, understreker Dugstad Tveter.

Hun legger til at dersom skattekontoret finner det overveiende sannsynlig at du har hatt de fradragsberettigede merkostnadene du krever fradrag for, er det tilstrekkelig.

Enkelte sykdommer, som for eksempel diabetes, krever spesielt kosthold. Er merkostnadene dine knyttet til mat og medisiner, trenger du heldigvis ikke ta vare på kvitteringene for hele året.

– Du må kunne vise til forbruket for minst én måned, dersom det er likt hele året, avslutter hun.