Hopp til innhold

Disse får en ekstra skattesjekk i år

Hvert år sjekkes en gruppe skattytere ekstra nøye. Sjekk om du rammes i år.

Skattesjekk 2013

Du som krever særfradrag og pendlere er blant dem som blir nøye sjekket i år.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Gry Nilsen

Hvis Skatteetaten oppdager feil i ligningen din kan det bli dyrt, sier Gry Nilsen fra Skattebetalerforeningen.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK
Anette Bjerke

Vi skal se nærmere på pendlerfradrag, særfradrag for store sykdomsutgifter, salg og utleie av eiendom, samt utenladsforhold og aksjer, sier Anette Bjerke fra Skatteetaten.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Korrekt selvangivelse innen leveringsfristen er ditt eget ansvar.

Oppdages feil eller mangler kan du i verste fall bli ilagt tilleggsskatt.

Bevisst og ubevisst

Noen snyter på skatten med vilje, mens andre har mangelfull selvangivelse rett og slett fordi de ikke visste om opplysninger de skulle ha ført opp.

Uavhengig av feilens årsak kan Skatteetaten kontrollere likningen din inntil ti år tilbake i tid.

Oppdager du nå at du glemte å føre opp noe i fjor, kan du forsøke å få det med i år.

– Hvis du for eksempel glemte å opplyse om at du solgte noen utenlandske aksjer eller aksjefondsandeler i fjor, lønner det seg å føre opp det, sier Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen til NRK.no.

Gir du beskjed selv nå, må du bare skatte av beløpet, og betale renter på skatten.

– Oppdager Skatteetaten i ettertid at du ikke har gitt disse opplysningene, vil du i tillegg måtte betale tilleggsskatt på opp til 60 prosent av det opprinnelige skattebeløpet. Det kan fort bli veldig dyrt for deg når det oppdages, understreker Nilsen.

Sjekker slurverne

I fjor var det en rekke områder Skatteetatene gikk etter i sømmene, flere av dem går igjen i år.

Utvalget er absolutt ikke tilfeldig.

– Hvert år gjør vi analyser for å prioritere hva vi skal kontrollere nærmere i behandlingen av selvangivelsene. Når det gjelder for eksempel salg og utleie av bolig, vet vi at en del unnlater å opplyse om leieinntekter og salgsgevinster i selvangivelsen, derfor planlegger vi ekstra kontroller på dette i år, sier Anette Bjerke, fungerende kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten til NRK.no.

I tillegg til dette skal Skatteetaten i år sjekke:

  • Pendlerfradrag
  • Særfradrag for store sykdomsutgifter
  • Salg og utleie av eiendom, samt på utenlandsforhold og aksjer

– Vi gjør også en rekke såkalte rettighetskontroller. Vi sjekker om skattyter kan ha glemt fradrag eller andre forhold som kan gi lavere skatt, fortsetter hun.

Bjerke påpeker at de også retter mange selvangivelser til skattyters gunst.

Kan ikke vite alt

Skatteetaten minner om at det å sjekke selvangivelsen grundig, også handler om å sikre seg de fradrag man har rett på.

– Det er ikke mulig for Skatteetaten å fange opp alle skattemessige forhold som måtte inntreffe i løpet av et inntektsår i den forhåndsutfylte selvangivelsen, understreker Anette Bjerke.

Skattyterne må derfor selv passe på at selvangivelsen er riktig og fullstendig med hensyn til inntekter, fradrag, formue og gjeld.

– Det kan for eksempel være endringer i reisevei til arbeid som betinger endring av reisefradraget, tap eller gevinster som følge av salg i året, barnehageutgifter som ikke er forhåndsutfylt, avslutter hun.