Hopp til innhold

Du påvirker skatteutbetalingen din

Leverer du selvangivelsen på papir, er du selv skyld i at du ikke får skatteoppgjøret i juni.

Skattehjelp

Anne Lise Hesland Noren og Roar Lyby viser Surbiryala Jithender hvordan han kan levere selvangivelsen elektronisk.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Anette Bjerke

De som leverer på papir kan få oppgjøret senere enn 7. august også, men det er den tidligste datoen, sier Anette Bjerke fra Skatteetaten.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK
Sigbjørn Johnsen

Jeg leverer selvangivelsen elektronisk, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK
Surbiryala Jithender

Surbiryala Jithender hadde tenkt å sende selvangivelsen i posten eller levere den hos Skatteetaten.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– De som i år leverer selvangivelsen på papir kan ikke vente å få oppgjøret før tidligst 7. august, sier Anette Bjerke, fungerende kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten til NRK.no.

Det første oppgjøret kommer allerede 26. juni og det neste 7. august. Deretter kommer oppgjørene løpende helt frem til 16. oktober.

En annen gruppe som kan få oppgjøret senere er de som blir berørt av Skatteetatens kontroller.

Finansministeren leverer på nett

På skattestanden var også finansminister Sigbjørn Johnsen innom for å hilse på veilederne og skattyterne som trengte hjelp.

– Leverer du på papir eller elektronisk?

– Jeg leverer på nettet, det er veldig lettvint, sier han til NRK.no.

Sigbjørn Johnsen understreker at selv om han leverer på nettet, sjekker han at opplysningene er riktig.

– Det er viktig å få med alt som er av betydning for skatten din. Nå har jeg en forholdsvis enkel selvangivelse. Jeg har én arbeidsgiver og enkle forhold, men det er viktig å sjekke likevel, påpeker han.

Finansministeren minner om at du må passe på å få med alle inntekter og alle fradrag, men vet ikke om han selv får baksmell eller penger tilbake ennå.

– Jeg lignes med ektefellen og vi får oppgjøret litt senere. Noen ganger går det den ene retningen, andre ganger går det den andre veien. Bare det blir riktig så er det i orden, smiler han.

Overtalt til elektronisk levering

Surbiryala Jithender har bodd i Norge i ti måneder og har tatt med seg selvangivelsen til skattestanden for å få hjelp.

Veilederne Roar Lyby og Anne Lise Hesland Noren stod klare til å hjelpe

– Jeg spurte om han hadde MinID, og det hadde han. Da lurte jeg på hvorfor han ikke heller leverte elektronisk, men han visste ikke hvordan han skulle gjør det, forteller Hesland Noren, rådgiver i Skatt Øst til NRK.no.

Etter noen minutter hadde hun forklart ham hvordan det skulle gjøres.

– Han hadde ikke med seg hverken MinID-koden eller BankID, derfor kunne han ikke levere selvangivelsen sammen med oss her på standen, legger hun til.

Jithender syntes forklaringen var god, og skal prøve på egen hånd.

– Nå som jeg vet hvordan det skal gjøres skal jeg levere elektronisk når jeg kommer hjem. Det virker jo lettere enn å sende selvangivelsen i posten, sier han til NRK.no.

Den opprinnelige planen hans var å ta med selvangivelsen til nærmeste skattekontor og levere den der.

– Nå slipper jeg det, smiler han.

Jithender visste ikke at han ved å levere på papir ikke får skatteoppgjøret før tidligst 7. august.

Ønsker elektronisk kommunikasjon

Årsaken til at papirelskerne får oppgjøret senere er så enkel som at Skatteetaten ønsker mest mulig elektronisk kommunikasjon.

– Det et er for å ha en gulrot til de som levere elektronisk, og aktivt velger å gå over til elektronisk kommunikasjon med oss, forklarer Bjerke.

Hun ønsker at så mange som mulig skal få oppgjøret i juni, og forventer at gruppen som får oppgjøret 7. august også blir ganske stor.

– Men noen må vente, og det gjelder blant annet de som blir berørt av kontroller og stikkprøver, har kompliserte skatteforhold og de som har mye nytt de fører opp og leverer tilleggsinformasjon.

(Artikkelen fortsetter etter bilde)

Skattestand på Oslo S.

Skatteveilederne Roar Lyby og Anne Lise Hesland Noren fikk besøk av finansminister Sigbjørn Johnsen og skattedirektør Svein Kristensen på standen på Oslo S.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Tusenvis leverer unødvendig

Mange av dem som leverer på papir hadde ikke trengt å levere i det hele tatt.

Det er flere år siden du ikke trengte å løfte en finger dersom oppgjøret er korrekt; ingen endring betyr ingen levering.

Men flere hundre tusen leverer endringsfritt likevel.

– I fjor leverte 480.000 selvangivelsen på papir, men hele 40.000 av dem hadde ingen endringer, opplyser Bjerke.

Hvis du leverer på papir uten endringer også i år, forsinker du ditt eget oppgjør. Dette fordi de som ikke leverer har muligheten til å få oppgjøret 26. juni, men de som leverer på papir ikke kan vente å få oppgjøret før 7. august, eller senere.

Skanner selvangivelsen

Fortsatt er det mange som lurer på om selvangivelsen må leveres hvis det ikke er noen endringer.

– Vi skanner inn papirselvangivelsene og behandler dem elektronisk. Derfor bør de som ikke har endringer huske på at de ikke trenger å levere, understreker Bjerke.

Av de 860.000 som i fjor leverte selvangivelsen elektronisk leverte hele 300.000 av dem en selvangivelse helt uten endringer.

Skatteetaten tror noen leverer endringsfritt fordi de ikke har fått med seg at det ikke trengs, og at noen gjør det fordi de ikke stoler på at de ikke trenger å levere.

– Det er fremdeles slik at du ikke trenger å levere om du har sjekket selvangivelsen og sett at alt er korrekt og ingenting mangler, forsikrer hun.