Nedringt av telefon-tiggere?

Nå blir det vanskeligere for veldedige organisasjoner å tigge om penger.

Veldedighetsselgere

Terskelen for å ringe forbrukerne er blitt høyere, noe som kan bety færre klager, mener Forbrukerombudet.

Foto: Illustrasjonsfoto, Colourbox

Hvis forbrukerne ikke forventer å bli oppringt av frivillige organisasjoner, skal de heller ikke bli det. Det er budskapet i den nye tolkningsuttalelsen fra Markedsrådet.

Markedsrådet slår nemlig fast at de frivillige organisasjonene sin praksis ikke er i samsvar med markedsføringslovens regler om telefonsalg.

Tonje Hovde Skjelbostad

Tonje Hovde Skjellbostad i Forbrukerombudet mener den nye tolkningen er positiv for forbrukerne, men mener likevel at reglene for telefonsalg burde vært strengere. Foto: Forbrukerombudet

Foto: Forbrukerombudet

– Det skal være forbrukerens forventning som er avgjørende for om det foreligger et kundeforhold som gir organisasjonene lov til å ringe reserverte forbrukere - og ikke organisasjonens forventning om å få kontakte sine givere, forklarer fagleder i Forbrukerombudet, Tonje Hovde Skjelbostad.

Terskelen for å ringe høyere

Etter at de nye reglene om telefonsalg ble innført i 2009, skulle det bli enklere å reservere seg mot telefonslag fra kommersielle og frivillige aktører.

Til tross for at mange har reservert seg mot telefonsalg i Reservasjonsregisteret, får Forbrukerombudet stadig inn klager fra oppgitte forbrukere som blir nedringt av frivillige organisasjoner som de tidligere har støttet.

En undersøkelse fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) tyder også på at de nye reglene ikke virker helt som de skal.

– Markedsføringsloven sier at telefonsalg er lovlig. Du som forbruker må aktiv gå inn og reservere deg, og det vil da være ulovlig å kontakte deg. Denne regelen gjelder tilsvarende for frivillig sektor, forklarer Skjelbostad.

Frivillige organisasjoner kan heller ikke ringe til fobrukere som har reservert seg mot telefonsalg, med mindre forbruker har et «eksisterende kundeforhold» til organisasjonen.

Det har vært uenighet mellom Forbrukerombudet og organisasjonene om hva som er et «eksisterende kundeforhold», opplyser Skjelbostad.

– Forskjellig tolkning av regelverket gjør at flere organisasjoner mener de kan ringe forbrukere som er reservert mot telefonsalg, som tidligere har gitt bidrag til organisasjonen - selv om det er en stund siden disse aktivt ga sin støtte til organisasjonen, sier hun.

Dette var bakgrunnen for at Forbrukerombudet tok saken opp i Markedsrådet.

Og konklusjonen til Markedsrådet skapte optimisme hos Forbrukerombudet.

– I praksis vil den nye tolkningen si at ett eller to enkeltbidrag i seg selv ikke er nok til å opprette et kundeforhold. Hvis forbrukerne ikke forventer å bli oppringt, skal de heller ikke bli det. De frivillige organisasjonene må i større grad respektere forbrukernes reservasjoner mot telefonsalg.

Terskelen for å ringe forbrukerne er blitt høyere, noe som kan bety færre klager, legger Skjelbostad optimistisk til.

Men Skjelbostad mener likvel at reglene mot telefonsalg burde være strengere, og tilføyer:

Det vil bli spennende å se hvordan de frivillige organisasjonene løser dette. Hele telefonsalgordningen skal vurderes i 2014 – og vedvarer klagene, er dette er et punkt som bør være med i evalueringen, sier hun.

Innsamlingsrådet: - Vi er lettet

leif Wien Jensen

Vi ønsker også at klageforholdet skal ned, sier innsamlingsleder i Norges Blindeforbund, Leif Wien Jensen

Leif Wien Jensen er innsamlingsleder i Norges Blindeforbund og har ledet arbeidsgruppen for den frivillige sektor i saken.

Han er lettet over den nye tolkningen, og mener spørsmålet om kundeforhold står klarere nå enn før.


– Vi er lettet. Det vi har vært engstelig for, er at den nye tolkningen skulle være såpass streng at det ikke ville være mulig å opprettholde kontakt med de aktive giverne som ikke har inngått noen giverkontrakt. Det er den imidlertid ikke, sier Jensen.

Den nye tolkningen sier at dersom forbrukeren gir jevnlige bidrag til en organisasjon, har han eller henne en forventning om oppfølging og kontakt. Den store givergruppen ønsker ikke noen formell avtale, mener han.

Han forklarer videre at alle frivillige organisasjoner har et giverregister, og at de på den måten kan registrere hvem som ønsker kontakt eller ikke.

– Målet til Innsamlingsrådet er at klageforholdet skal ned. Vi ønsker ikke å kontakte dem som er reservert og ikke ønsker å bli ringt eller få tilsendt brev. Men dersom en giver har gitt flere bidrag og viser både kontinuitet og aktivitet, er det for oss et tegn på at de ønsker å opprettholde kontakten, sier Jensen.

Han mener i motsetning til Forbrukerombudet at klagene er blitt redusert siden det nye regelverket trådte i kraft i 2009.

– I 2011 var det registrert 60 klager totalt, og dette var klager som også ikke var regelbrudd. Vi renvasker registeret vårt en gang i måneden opp mot Reservasjonsregisteret, og vil ikke kontakte dem som er reserverte og ikke har aktivitet og kontinuitet hos oss. Men hver organisasjon må ha gode regler for dette, understreker han.

Ber forbrukerne fortsette å sende inn klager

I dag må forbrukerne selv gå aktivt inn og reservere seg mot telefonsalg. Forbrukerombudet mener det burde være omvendt; at en i utgangspunktet var reservert, og at en heller kunne registrere seg dersom en ønsket å bli oppringt, forteller Skjelbostad.

Og dersom du fortsatt opplever å bli nedringt av frivillige organisasjoner uten samtykke, ber Forbrukerombudet deg om å sende inn en klage til dem.

– Vi skal sørge for at loven blir håndhevet, og det er derfor viktig at forbrukerne sender oss en skriftlig klage, men også til de frivillige organsisasjonene og gir uttrykk for at de ikke ønsker kontakt, råder hun

Hvis ikke de frivillige organsisasjonene innretter seg etter de nye tolkningene, vil de kunne bli ilagt reaksjoner etter markedsføringsloven; forbudsvedtak med tvangsmulkt er det mest aktuelle, opplyser Forbrukerombudet.

Slik reserverer du deg mot telefonselgere

Registrering av telefonnumre i Reservasjonsregisteret er en tilleggstjeneste som var tilgjengelig fra 1. juni 2009.

Mange forbrukere tror at telefonnummeret deres automatisk blir registrert i Reservasjonsregisteret når de reserverer seg mot telefonsalg, men dette er ikke riktig.

Når du reserverer deg mot telefonsalg i Reservasjonsregisteret, er det bare navnet ditt og adressen din som blir reservert.

Forbrukerombudet anbefaler derfor alle reserverte forbrukere å legge inn sine telefonnummer i Reservasjonsregisteret for å gjøre reservasjonen mer effektiv.

1) Gå inn på Brønnøysundregisteret og fyll inn fødselsnummeret ditt i nederste felt i menyen til venstre. Trykk OK.
2) Gå eventuelt inn på siden for reservasjon mot telefonsalg og adressert reklame, fyll inn ditt fødselsnummer i feltet nederst på siden. Trykk OK.
3) Nå kommer du til en ny side, og her kan du hake av hvilke reservasjoner du vil gjøre. Alternativene er reservasjon mot direkte adressert markedsføring gjennom posten, gjennom telefon og mobiltelefon, og/eller markedsføring fra frivillige organisasjoner.
4) Trykk Lagre. Reservasjonen skal få virkning senest innen en måned. Dersom du ønsker å se dine tidligere registrerte telefonnumre eller gjøre endringer i disse, må du logge deg inn via Altinn. Der kan du også registrere eventuelle andre adresser enn din folkeregistrerte.

NB! En reservasjon vil ikke forhindre markedsundersøkelser eller henvendelser fra bedrifter du har et eksisterende kundeforhold til (bank, forsikring, bokklubb m.m.).

TV og radio

Tonnevis av søtsaker går rett i søpla fordi det er billigere å kaste enn å gi bort. Knut Arild Hareide og kona Lisa Maria bestemmer seg for å gjøre noe med dette.
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)