Hopp til innhold

Kan ME behandles med hiv-medisin?

Dersom ME faktisk skyldes retrovirus, kan behandlingen være medisiner som i dag brukes mot hiv.

Sove (Illustrasjonsfoto)

Personer med kronisk utmattelsessyndrom (ME) opplever en fullstendig energisvikt. Årsaken er fortsatt uklar. (Illustrasjonsfoto)

Foto: poco_bw

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Barbara Baumgarten-Austrheim

Barbara Baumgarten-Austrheim tror XMRV-viruset trolig kan behandles med medisiner som allerede finnes.

Foto: Oslo universitetssykehus

Retroviruset XMRV ble i fjor knyttet til utmattelsessyndromet ME.

I to store studier er det påvist at en høy andel av ME-pasientene har dette viruset, men det er fortsatt usikkert om syndromet skyldes viruset eller ikke.

- XMRV er et virus i samme familie som hiv-viruset. Dersom det viser seg at viruset forårsaker ME, er det sannsynlig at medisinen allerede finnes, sier seksjonsoverlege Barbara Baumgarten-Austrheim ved ME-senteret på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Blir ikke borte

I likhet med andre retrovirus, har XMRV evnen til å skrive arvestoffet sitt inn i DNA-et vårt. Dermed vil man ha viruset latent i kroppen resten av livet.

- Det er selvsagt stor forskjell på hiv-viruset og XMRV, men denne egenskapen har de til felles, forteller Baumgarten-Austrheim til NRK Puls.

- Og siden det er denne prosessen flere av hiv-medisinene er rettet mot, er det sannsynlig å anta at de også kan brukes til å behandle XMRV-viruset – dersom det blir aktuelt, sier hun.

Baumgarten-Austrheim understreker at det foreløpig er for tidlig å si om viruset forårsaker ME. Kanskje kan det være motsatt, at viruset er en effekt av ME.

- Det er også omdiskutert om det i det hele tatt er en sammenheng. Det finnes fem studier som ikke har funnet en sammenheng og to som har påvist den. Alle studiene er seriøse, forteller Baumgarten-Austrheim.

Vanskelig å påvise

Noe av problemet for forskerne, er at viruset er vanskelig å påvise.

- Det er uenighet om hvordan testene bør utføres, men personlig mener jeg at metodene som er brukt i de to studiene som påviser en sammenheng antakelig fungerer best, sier hun.

Selv om Baumgarten-Austrheim understreker at det fortsatt gjenstår mye forskning på området, er hun forsiktig optimist.

- Som forskere må vi avvente flere studier, men jeg er optimistisk i forhold til dette virus-sporet. Jeg tror at vi her kan ha funnet en viktig brikke i forståelsen av ME, sier hun til NRK.no.

- Vi vet at det psykiske også spiller inn

Vegard Bruun Wyller

Vegard Bruun Wyller forsker på ungdom og ME.

Foto: Oslo universitetssykehus

Overlege Vegard Bruun Wyller ved Barneklinikken på Rikshospitalet synes XMRV-sporet er interessant, og følger selv opp dette i en studie av ungdom med ME som fortsatt pågår.

- Vi tester alle deltakerne våre for dette viruset. Men det er langt fram før vi eventuelt kan vite om det er hensiktsmessig å behandle dette hos ME-pasienter. Den behandlingen vi tilbyr må være trygg, sikker og dokumentert effektiv, presiserer han.

I dag behandles ME-pasienter med metoder som har dokumentert effekt på syndromet.

- Kognitiv behandling som blant annet omfatter mestringsstrategier vet vi at virker. Og det samme med tilpasset aktivitet, det vil si at man gradvis gjør det man orker, unngår det man blir dårlig av og sakte øker aktiviteten, forteller han.

- Men det at slik terapi virker, forteller oss ingenting om hva som er årsaken til ME. Kognitiv terapi brukes i stadig større grad i behandlingen av mange helseplager, enten de har psykisk eller kroppslig opphav.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)