Hopp til innhold

Nytt senter gir ME- pasienter håp

Mange personer med ME opplever å ikke bli trodd av helsevesenet. Nytt senter vil gi ME-syke et bedre tilbud.

Kari-Ann Løvoll

– Det å bli trodd er det viktigste, sier leder for ME-foreningen i Vestfold, Kari-Ann Løvoll.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

– Mange har fordommer mot personer med ME, forteller leder for ME-foreningen i Vestfold Kari-Ann Løvoll.

Sykehuset i Vestfold setter nå ME-problematikken på dagsorden, og oppretter et nytt tilbud for personer som lider av syndromet kalt kronisk utmattelsessyndrom.

– Noen tror vi er late og arbeidssky. Vi får jo høre det av og til, sier Løvoll.

– Blir ikke tatt på alvor

Lederen i ME-foreningen forteller også om personer med symptomer på ME som møter motstand hos NAV, men også i helsevesenet.

Jon Anders Takvam

– Vi ønsker å få til bedre omsorg for disse pasientene slik at de føler seg bedre ivaretatt, sier avdelingsjef på medisinskfaglig avdeling på Sykehuset i Vestfold, Jon Anders Takvam.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

– Leger er jo veldig i tvil om hvor de skal plassere oss. Flere av symptomene er lik andre sykdommer. Det gjør det vanskelig for legene, sier Løvoll.

Og avdelingssjef på medisinskfaglig avdeling på Sykehuset i Vestfold bekrefter at det finnes en skepsis mot personer med som sier de har ME.

– Flere med symptomer på ME føler at de ikke blir tatt på alvor verken av helsevesenet eller av NAV, sier avdelingssjef på medisinskfaglig avdeling på Sykehuset i Vestfold, Jon Anders Takvam.

Sov 20 timer i døgnet

Det sykehuset skal gjøre er å opprette et helhetlig opplegg med oppfølging og behandling for at personer med ME mestrer livssituasjonen. Leger i fylket skal også utdannes for å få bedre kunnskap om sykdommen.

– Vi ønsker å få til bedre omsorg for disse pasientene slik at de føler seg bedre ivaretatt og at de opplever at de blir møtt med respekt for de plagene de har i vårt helsevesen, sier Takvam.

Målet er også at pasienter ikke blir en kasteball i systemet, og Kari Ann Løvoll har troen på det nye tilbudet til Sykehuset.

– Det å bli trodd er det viktigste, men det å komme litt raskere gjennom systemet kan gjøre at sykdommen ikke får blomstre opp så raskt, sier Løvoll.

Men det finnes ingen pille eller kur i dag som tar knekken på sykdommen.

– Søvn er den viktigste behandlingen. På det verste sov jeg 20 timer i døgnet, sier Løvoll. Nå er hun avhenging av 12 til 14 timers søvn.