Hopp til innhold

Dette kan være ulovlig

Forsyner du deg av mose og granbar i skogen for å pynte til jul? Sjekk hva du ikke har lov å ta med deg fra skogen.

Granbar

BREKKER: Det er ikke lov til å brekke granbar og andre kvister fra trær, uten tillatelse fra grunneier.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Ingenting skaper julestemning som pynten vi finner i skogen, men det kan faktisk være ulovlig å plukke med seg.

– Å knekke friske greiner fra trær eller hogge med seg et juletre, er ikke å opptre hensynsfullt og varsomt, sier Skogselskapets Ole Chr. Løchen til NRK.

Ole Chr. Løchen

RESPEKT: Ole Chr. Løchen i Skogselskapet sier det er viktig å vise hensyn når man er i skogen.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Spør om lov

Naturen bugner av kongler, mose og de vakreste juletrær, men friluftsloven sørger for at naturen vernes.

– Det er viktig å ferdes hensynsfullt. Skulle det dukke opp en liten stein eller mosedott som hadde passet på peishyllen, så ta det med hjem. Men ikke ta med deg trillebår for å sanke stein, eller store svarte søppelsekker for å plukke mose, sier han.

Vil du hogge drømmetreet du finner i skogen eller hente frisk granbar, må du spørre grunneier.

– Respekter at det som står i skogen er annen manns eiendom.

Finner du døde kvister på bakken, så gjelder følgende regler:

– Det som er viktig her, er om dette har økonomisk verdi. Hvis man plukker mose og stein for å selge julekranser, må man ha grunneiers tillatelse. Hvis man gjør dette kun for å pynte litt til eget bruk, så kan det gjøres uten samtykke fra grunneier.

Tyttebærlyng

GRØNT: Spesielt liker vi å pynte med grønt til jul.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Arild Sørensen i Miljødirektoratet sier det samme.

– Det er ikke en allemannsrett å brekke friske kvister eller ta med seg granbar. Det å hugge et tre enten det er et juletre eller ikke vil uansett ikke være tillatt.

I verneområder bør en sjekke om det står noe om dette i verneforskriftene for det enkelte området, sier han.

Julepynt

SMÅ MENGDER: Finner du en kvist på bakken, kan du ta den med deg. Men ikke friske kvister.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Trives med natur rundt oss

– Vi har alltid pyntet til jul med ting fra naturen her i Norge, sier trendekspert Dagny Thurmann-Moe.

Dagny Thurmann-Moe

GIR LIV: Dagny Thurmann-Moe forteller at vi liker å omgi oss med pynt fra naturen.

Naturpynt til jul holder på interessen selv om trendene forandrer seg.

– Selv de mest ihuga minimalistene bruker naturen når de skal pynte, selv om de kanskje bare bruker en liten rar kvist.

Hun forklarer at vi mennesker liker å omgi oss med ting fra naturen.

– Elementer fra naturen gir interiørene våre liv, og mennesket trives best i omgivelser som ligner mest mulig på naturen.

Spesielt er det grønne viktig for oss i julen, sier trendeksperten.

– Det eviggrønne juletreet er et symbol på evig liv. Fargene er en viktig del av fortolkningen, mye av naturen føles ganske så livløs i vintermånedene.

Så mye av det vi tar inn fra naturen er eviggrønt. Gran, furu, kristtorn og misteltein er populært, avslutter hun.

Bord pyntet til jul

POPULÆRT: Kongler, granbar og kvister gjør seg som julepynt. Men sjekk hva du kan ta og ikke.

Foto: Anette Torjusen / NRK