Hopp til innhold

Færre hjerteinfarkt med korona

Antall hjerteinfarkt går ned over hele verden. Mindre forurensning er én av forklaringene.

Korona gir mindre forensning

USA er ett av landene som rapporterer om et kraftig fall i antall hjerteinfarkt denne våren.

Foto: Angela Weiss / AFP

– Rapporter fra mange land sier at det ikke bare er redusert antall som kommer til sykehus med hjerteinfarkt, men at det er færre hjerteinfarkt.

Det sier Kaare Harald Bønaa, professor i hjerte- og karsykdommer og overlege i hjertemedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim til NRK.

I Norge har vi foreløpig ikke tall på hvor mange som har fått hjerteinfarkt de siste månedene, men også her har leger registrert en nedgang i antallet innleggelser.

– Ganske umiddelbart etter 12. mars var det et markert fall i antallet innleggelser med akutt hjerteinfarkt ved mange sykehus i Norge, sier Bønaa.

St. Olavs hospital i Trondheim

Også i Norge har det være færre innleggelser med hjerteinfarkt siste måned.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ren luft gir trolig færre infarkt

Det er flere som dør av korona i områder som har vært veldig forurenset, og det er naturlig å se på om det er den rene luften som kom med korona-tiltakene som er årsaken.

– Det er en kraftig sammenheng mellom luftforurensning og hjerteinfarkt, sier Fedon Lindberg, lege og spesialist i indremedisin.

Hvert år dør 7 millioner mennesker av luftforurensning, ifølge WHO.

Lufta i Norge har blitt betraktelig bedre i Norge denne våren. N02-utslippene har falt med 48 prosent, mens det har blitt 30 prosent mindre svevestøv, ifølge en ny rapport fra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA)

Den samme tendensen finner forskerne over hele Europa. Mindre reising og lavere strømforbruk, men tilhørende stengte kullkraftverk, har hatt en synlig effekt:

NO2-utslipp mars-mai 2020
NO2-utslipp mars-mai 2019

– Det er ganske sannsynlig at den enorme reduksjonen i luftforurensning er en medvirkende faktor her, sier Lindberg.

Overlegen i Trondheim er enig:

– I store millionbyer med mye forurensning kan disse tiltakene ha ført til at færre har fått hjerteinfarkt.

Koronaviruset holder unge og voksne hjemme

Kan et roligere inneliv ha gjort oss mindre hjertesyke?

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ro og mindre stress er godt for hjertet

Hjertespesialist Bønaa tror også redusert stress kan spille en rolle i nedgangen av hjerteinfarkt.

– Folk holder seg hjemme, er roligere og har mindre stress i livene sine. Blodtrykket er lavere, sier Kaare Harald Bønaa.

– Og stress og høyt blodtrykk er en trigger for hjerteinfarkt som det har vært mindre av i denne perioden, sier han.

Hør mer i EKKO på NRK P2: