Hopp til innhold

FHI-rapport: Bekrefter høye dødstall blant unge

Det døde uvanlig mange i alderen 20–39 år i fjor. Det viser en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet.

En rød graf viser jevn nedgang, med svake svingninger, i dødsfall blant folk i alderen 20-39 år fra 2000 til 2023. En lysegrå skrå linje viser nedgang med margin.

Dødeligheten var 9.7 prosent høyere enn ventet i aldersgruppen 20–39 år i fjor, viser en FHI-rapport. Bildet viser hvordan dødeligheten i aldersgruppen 20–39 år har sunket kontinuerlig de siste 20 årene. Da pandemien traff Norge, snudde plutselig utviklingen.

Foto: GORM KALLESTAD/NTB, GRAFIKK: CAROLINE UTTI/NRK

Da koronatiltakene ble avsluttet for to år siden, skjedde det noe med dødeligheten i Norge. I 2022 ble det registrert en overdødelighet på hele 11,5 prosent, som tilsvarer 4 682 flere dødsfall enn forventet.

Også i fjor ble det registrert flere dødsfall enn ventet, men overdødeligheten er nær halvert sammenlignet med 2022.

En fersk rapport fra FHI viser en overdødelighet på 5.6 prosent i 2023. Det tilsvarer 2313 flere døde enn det den historiske trenden skulle tilsi.

Les også Koronaforsker: Advarte om høye dødstall

Arne Søraas er lege og spesialist i infeksjonsmedisin. Han er også forsker ved mikrobiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

9.7 prosent høyere dødelighet

I mars kunne NRK avsløre at det for første gang på minst 20 år er registrert overdødelighet blant unge i Norge.

Nå viser FHI-rapporten at dødstallene i aldersgruppen 20–39 år er hele 9.7 prosent høyere enn ventet. Det tilsvarer 68 dødsfall.

I motsetning til i 2022, hvor overdødeligheten først og fremst var å finne i eldre aldersgruppene, ser FHI i 2023 også forhøyet dødelighet i befolkningen under 40 år.

Hanne Gulseth, fagdirektør i FHI

Fagdirektør Hanne Gulseth i FHI.

Foto: FHI

– Det er første gang i pandemiperioden vi ser en overdødelighet i yngre aldersgrupper. Det er viktig å merke seg at det er få dødsfall i denne aldersgruppen slik at det er stor usikkerhet rundt resultatene, sier fagdirektør Hanne Løvdal Gulseth i Folkehelseinstituttet.

Blant unge under 20 år viser analysene 37 flere dødsfall enn ventet. Dette skal likevel ikke være nok til at det betegnes som overdødelighet av betydning.

Les også Vekker bekymring: Flere enn ventet døde av hjertesykdom

ykepleier Camilla Kvarsnes Kristiansen og ambulansearbeider Charlotte Viktoria Eriksen rykker daglig for å hjelpe pasienter som har hjerteproblemer. Nå viser tall fra FHI at flere enn ventet dør av hjertesykdom.

Uklart om årsaker

Foreløpig er det vanskelig å fastslå årsakene til at flere unge liv gikk tapt i fjor. Først når det såkalte dødsårsaksregisteret er klart i slutten av mai, vil det være mulig å finne endelige svar.

Ifølge FHI viser foreløpige analyser at de fleste dødsfallene i denne aldersgruppen, skyldes nevrologiske lidelser, medfødte sykdommer, rus, ulykker, drap og selvmord.

Det er ikke funnet betydelig høyere dødelighet blant unge som følge av folkesykdommene kreft, demens og hjerte- og karsykdom.

Tidligere har forskere pekt på senfølger av covid-19 som en sannsynlig forklaring på den økte dødeligheten.

Også i aldersgruppen 65–79 år var det en betydelig overdødelighet i fjor. Rapporten viser at det døde 1020 flere enn ventet, noe som tilsvarer en overdødelighet på 8.3 prosent.

– For de eldre aldersgruppene ser vi at covid-19 fortsatt er en viktig årsak til overdødeligheten. Det er også verdt å påpeke at vi heller ikke i disse aldersgruppene ser en økning i store dødsårsaksgrupper som hjerte- og karsykdom, demens og kreft, sier Gulseth.

I aldersgruppen 80–89 år er det registrert 587 flere dødsfall enn ventet.

Flest dødsfall blant menn

Langt flere menn enn kvinner mistet livet i fjor. Blant menn ble det registrert en overdødelighet på 8 prosent. Blant kvinner ble det ikke funnet noen tydelig overdødelighet.

– Hva som er årsakene til dette vet vi ikke per nå. Vi vet at covid-19 assosierte dødsfall er vanligere hos menn enn hos kvinner, men også her vil det komme mer detaljerte tall om dødsårsaker i den årlige dødsårsaksstatistikken fra FHI som blir publisert 30. mai, sier fagdirektør Hanne Løvdal Gulseth i FHI.

2022 var et travelt år for byråleder Runar Løvaas i Jølstad begravelsesbyrå.

Covid-19 trolig en av sykdommene som krevde flest liv