Hopp til innhold

Bygg «friggebod» uten søknad

Trenger du 15 kvadratmeter ekstra på hytta eller hjemme? Da er det bare å gå i gang å bygge. Du trenger nemlig verken byggesøknad eller tillatelse.

Svensk Friggebod

Du trenger ikke søke bygningsmyndighetene for å sette opp denne idylliske boden.

Foto: Lisbeth Fauske Løland / NRK

Drømmen om noe ekstra plass på hytta trenger ikke være langt unna.

Det er nemlig ikke bare i Sverige det er lov å oppføre små anneks uten å gå veien om papirmølla. Men få er klar over at det også er anledning til å bygge «friggerboder» her hjemme, selv om reglene for bruk er strengere.

Faktisk kan du sette opp et anneks på 15 kvadratmeter uten å spørre om lov - bare du er klar over hvilke krav som stilles til bygget.

Sett opp anneks

Småbyggene du ikke trenger å søke om må oppføres etter visse kriterier.

Følgende regler gjelder:

  • Annekset må ikke være større enn 15 kvadratmeter
  • Høyden på mønet må ikke overstige 3,0 meter og gesimshøyden kan ikke være høyere enn 2,5
  • Det må være minst 4 meter til tomtegrensen
  • Tomten må være bebygd fra før
  • Avstand til annen bygning på eiendommen må ikke være mindre enn 1,0 meter
  • Tomten må være regulert til bygging
  • Annekset må heller ikke settes opp innenfor 100 meters-beltet.

Bestemmelsen i loven er ment å omfatte mindre frittliggende bygg som brukes til eksempelvis dukkestue, bod, søppelskur, vedbod eller sykkelskur.

Sjekk reguleringsplanene

Selv om man ikke trenger å søke om oppføring av disse bodene er det likevel lurt å ta kontakt med kommunen.

- Det er blant annet viktig å forhøre seg om regulerings- og arealplaner, sier Gunnhild Henriksen Leere i Statens byggtekniske etat til NRK.no.

Enkelte kommuner kan ha strenge krav til arealutnyttelse av fritidseiendommer.

Norske restriksjoner

De små husene kan ikke brukes til beboelsesrom eller varig opphold. Beboelsesrom defineres som stue, kjøkken, våtrom eller soverom.

Forskriften sier at begrensningene likevel ikke skal være til hinder for at små bygg kan brukes som «for eksempel hobbyrom, lysthus eller lignende».

- Det er med andre ord lov til å bruke boden som lysthus, men i henhold til byggsaksforskriften ikke som stue. I praksis innebærer derfor dette at det blir opp til hver enkelt å tolke sine egne bruksområder og behov, sier Terje Remberg, tidligere spesialrådgiver ved Teknologisk Institutt til NRK.no.

Selv om Plan- og bygningsloven har sine gråsoner, er det likevel utbyggers ansvar å sørge for at reglene er oppfylt.

- Det er ingen unnskyldning å si man ikke kjenner til regelverket dersom kommunen oppdager at boden brukes til overnatting, påpeker Remberg.

Byggeloven er en ja-lov

Overingeniør Gunnhild Henriksen Leere kaller plan- og bygningsloven en ja-lov. Hovedintensjonen er ikke å begrense bygging, men fokusere på sikkerhet.

Det finnes derfor muligheter for å bruke boden til gjestehus med god samvittighet.

Dersom du vet at boden tilfredsstiller byggteknisk krav til soverom, kan du sende inn en endringsmelding om bruk til sporadisk opphold.

- Meldingen skal du få svar på innen tre uker. Dersom kravene er ivaretatt, kan du forvente å motta et klarsignal. Dersom du ikke mottar et svar innen fristen, kan også dette regnes som et ja, sier Leere.

Dette forutsetter selvfølgelig at tiltaket ivaretar kravene etter plan- og bygningslovens § 20-2.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)