Hopp til innhold

«Alle» kjenner gravide som drikker

6 av 10 kjenner gravide som har drukket, men svært få innrømmer at de har gjort det selv. - Vi tror det er en underrapportering her, sier Knut Inge Klepp i Helsedirektoratet.

Knut Inge Klepp

- Både kvinnen og mannen bør tenke gjennom sine alkoholvaner allerede når de planlegger barn, sier divisjonsdirektør Knut Inge Klepp i Helsedirektoratet.

Foto: Colourbox og NRK/Solveig Husøy

Helsedirektoratet starter i dag en ny kampanje rettet mot gravide. Målsettingen er å nå fram med et tydelig budskap om totalavhold under svangerskapet.

I en ny undersøkelse foretatt av Synovate for Helsedirektoratet, svarer bare to prosent at de selv har drukket mens de var gravide.

- Vi tror det er en viss grad av underrapportering her, men hvor mye vet vi ikke, sier divisjonsdirektør Knut Inge Klepp i Helsedirektoratet.

Kjenner rådene, følger dem ikke

Undersøkelsen viser at norske kvinner er godt kjent med at alkohol kan skade fosteret. Likevel sier altså flertallet at de kjenner noen som har drukket alkohol under graviditeten.

- Det er antakelig lettere å si sannheten om andre enn om seg selv i slike undersøkelser, mener Klepp.

Han mener tidligere kampanjer har gitt gode resultater, men at det fortsatt er utfordringer innenfor området.

Tidligere har NRK.no skrevet om at to av tre gravide synes de får for lite informasjon om alkoholbruk av lege og jordmor.

Ut fra det man vet fra forskningen per i dag, er det umulig å sette noen nedre grense for når alkohol kan skade.

Overraskende hvem som drikker

Barnelege Astrid Alvik har forsket på hvilke kvinner som fortsetter å drikke under svangerskapet. Hun kom fram til overraskende resultater.

- Det er faktisk de velutdannede kvinnene med høy inntekt som drikker mens de er gravide, forteller hun.

- I tillegg ser vi at det kan være vanskelig for eldre gravide å kutte alkoholen, fordi det er en etablert vane, fortsetter Alvik.

Hennes forskning viser også at mange gravide blir forsøkt overtalt til å drikke, selv om de er åpne om graviditeten.

Lettere hvis partneren drikker mindre

I Helsedirektoratets nye undersøkelse svarer 4 av 10 kvinner at de ville følt at det var lettere å avstå fra alkohol hvis partneren deres drakk mindre under graviditeten.

Omtrent like mange oppgir at partneren ikke har redusert alkoholbruken sin i denne perioden.

- Vi anbefaler at både kvinnen og mannen tenker gjennom sine alkoholvaner allerede når de planlegger barn, sier Knut Inge Klepp.

Undersøkelsen er foretatt i oktober 2010 blant 422 kvinner som enten er gravide nå eller har vært det de siste 12 månedene.

Er det greit å drikke litt?

Med jevne mellomrom kommer det studier som viser at litt alkohol ikke er så farlig. Og i sommer skrev NRK.no at en dansk overlege hevder at alkoholrådene er uten dokumentasjon.

I likhet med det norske Helsedirektoratet, anbefaler Sundhedsstyrelsen i Danmark at gravide ikke drikker alkohol i det hele tatt. Men det er ikke mange år siden det danske rådet var å begrense inntaket til én alkoholenhet per dag.

Årsaken til at rådene er strammet inn, er at det er vanskelig å sette en nedre grense for hva som kan skade barnet.

Hvorvidt barnet tar skade eller ikke, er avhengig av mange faktorer i tillegg til mengden alkohol, og er umulig å forutsi. Risikoen er størst hvis mor drikker mye over lang tid.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.