– Vil bli diskutert på europeisk nivå

Legemiddelverket kan komme til å endre anbefalingen for bruk av ibuprofen, dersom virkestoffet fører til at testosteronnivået svekkes. Nå skal den europeiske legemiddelmyndigheten diskutere problemstillingen.

Steinar Madsen

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier at bruken av ibuprofen allerede er på dagsorden hos det Europeiske legemiddelkontoret i London.

Foto: Statens legemiddelverl

Unge menn som tar smertestillende som inneholder ibuprofen, får lavere testosteronnivå. Det slår en dansk-fransk studie fast.

Forskernes funn, som er publisert i siste utgave av det anerkjente tidsskriftet PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), viser at bare et par uker med regelmessig inntak av slike tabletter, resulterer i et testosteronnivå på linje med en 70-åring.

Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, sier at studien inneholder en interessant problemstilling, som det Europeiske legemiddelkontoret (EMA) vil ta på alvor.

– Dette er nytt for oss, og vil bli diskutert på europeisk nivå. Det er ingen som har gjort en tilsvarende studie så vidt jeg kjenner til. Spørsmålet er om dette bør føre til endringer i bruk av ibuprofen, sier Madsen til NRK.

Lover grundig gjennomgang

Han sier videre at bruken av virkestoffet allerede er på dagsorden hos EMA i London.

Ibuprofen

I Norge er ibuprofen blant annet å finne i Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

Foto: Kirsten McDonagh / NRK

– Vår anbefaling er at ibuprofen bør brukes i lavest mulig effektiv dose, og kun så lenge det er behov for det. Det er et verdifullt smertestillende og febernedsettende legemiddel, så vi må ha en grundig gjennomgang av studien før vi eventuelt går ut med en ny anbefaling, sier Madsen.

Ifølge Madsen kan svekket funksjon av testiklene medføre tilpasninger i kroppen, blant annet høyere nivå av hormoner fra hjernen som stimulerer testiklene. Siden den dansk-franske studien er en korttidsstudie, er det uvisst om bivirkningene er forbigående, påpeker han.

– Dersom testosteronnivået normaliseres igjen når vedkommende slutter å ta medikamentet, er det ikke grunn til stor bekymring. Men siden vi ikke vet nok om langtidseffekten ennå, er det viktig å være føre var ved å gå grundig inn på problemstillingen.

– Velg paracetamol

Madsen sier at det nye funnet understreker Legemiddelverkets råd om at paracetamol alltid skal være førstevalget ved bruk av smertestillende og febernedsettende.

– Paracetamol har den store fordelen at det kan brukes av menn og kvinner i alle aldre, og at det passer sammen med andre legemidler. Ibuprofen kan ha uheldige bivirkninger hvis det blandes, sier han.

– Det virker som at mange har lyttet til rådet. Bruken av paracetamol i Norge har økt, mens bruken av ibuprofen står nesten på stedet hvil. I 2007 var det 41 av 1000 personer som fikk resept på ibuprofen. I 2016 var det 42 av 1000, avslutter Madsen.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)