- Uetisk reklame for laseroperasjon

Flere øyeklinikker bryter med legenes etiske regler når de reklamerer for laseroperasjoner. Det mener Rådet for legeetikk, som ber Helsetilsynet vurdere om deler av markedsføringen er ulovlig.

Laseroperasjon

Rådet for legeetikk mener at muligheten for komplikasjoner er alt for lite synlig i mye av reklamen for laseroperasjoner.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Det mangler ikke på lovord i reklame for korrigerende synskirurgi.

Men Rådet for legeetikk mener at mange av klinikkene bagatelliserer farene for komplikasjoner og bivirkninger.

Etter at NRK Dagsnytt tok opp saken, har rådet nå bedt Helsetilsynet se nærmere på markedsføringen av laseroperasjoner.

Stor konkurranse

Konkurransen er stor om potensielle kunder som vurderer å kjøpe synskirurgi. Men flere øyeleger er kritiske til den aggressive markedsføringen.

Øyelege Hilde Heger på Ullevål Universitetssykehus er en av dem. Hun har selv dårlig syn.

– Men jeg vil ikke utsette meg selv for farene ved laseroperasjon, sa hun til NRK.no i fjor høst.

Ifølge Heger får mellom to og fire prosent av dem som gjennomgår en laseroperasjon komplikasjoner som kan gi varige synsforstyrrelser, og til og med nedsatt syn selv med briller.

Nå har også Rådet for legeetikk gransket markedsføringen. Og er ikke i tvil om at mye av reklamen bryter med legestandens egne etiske regler.

Ulovlig?

I tillegg stiller etikkrådet spørsmål ved om mange av øyeklinikkenes annonser er ulovlige.

Ifølge Helsepersonelloven skal markedsføringen av medisinske tjenester være "forsvarlig, nøktern og saklig".

I reklame for kosmetisk kirurgi er det for eksempel ikke lov å bagatellisere risikoen, eller bruke "før- og etter"-bilder. Loven sier ingenting spesielt om synskorrigerende kirurgi.

Men Rådet for legeetikk ber Helsetilsynet vurdere om øyeklinikkenes bruk av såkalte sannhetsvitner, altså bilder av og sitater fra fornøyde kunder, kommer inn under de strenge reglene for kosmetisk kirurgi.

Gjør de det, kan flere av annonsene være ulovlige.

Legenes etiske regler slår fast at annonser ikke skal omtale tjenestens kvalitet. Men det er det mange øyeklinikker som gjør når de reklamerer med å være "ledende" på markedet.

Det er et brudd på regelverket, ifølge etikkrådet. Som også etterlyser navn på ansvarlig lege i annonsene. Mange oppgir ikke det.

– For sterke oppfordringer

Trond Markestad.

Reklamen legger press på kundene, mener Trond Markestad i Rådet for legeetikk.

Foto: Stein Hægeland / NRK

– Markedsføringen av medisinske tjenester skal være nøktern. Men mye av reklamen for laseroperasjoner kommer med alt for sterke oppfordringer, sier leder Trond Markestad i Rådet for legeetikk til NRK.no.

– Dette er reklame som legger et veldig sterkt press på potensielle kunder om noe de bør gjøre for å få en bedre hverdag, samtidig som den ser bort fra mulige bivirkninger, sier Markestad.

Han vil ikke skjære alle synsklinikkene over én kam.

– Det er slett ikke alle som bryter reglene. Variasjonene er store mellom de ulike aktørene, sier han.

– Problemet er at noen forsøker å overgå hverandre i lovprisingen av laseroperasjonenes fortreffelighet. Enkelte av virkemidlene er alt for sterke og uten forbehold, mener Markestad.

Kjendiser

Bruken av kjendiser er ett eksempel på reklame som går for langt, og som etikkrådet reagerer på.

– I markedsføringen av kosmetisk kirurgi har man ikke lov til å bruke bilder som illustrerer "før og etter operasjonen".

– Vi mener at smilende kjendiser som hevder de har fått et bedre liv etter laseroperasjon er noe av det samme. Derfor ber vi altså Helsetilsynet vurdere om dette er en akseptabel praksis, forteller Markestad.

Rådet for legeetikk har ingen sanksjonsmuligheter hvis medisinsk reklame går for langt. Det er Helsetilsynet som eventuelt kan kreve endringer.

– Ønsker dere et forbud mot all markedsføring av slike inngrep?

– Nei. Så lenge reklamen holder seg innenfor det etiske regleverket, har vi ingen innvendinger mot at det reklameres. Det er jo kvalifiserte folk som opererer, sier Markestad.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)