Hopp til innhold

Viser ikkje Russisk Oscar-kandidat i Russland

Den russiske filmen Leviathan har vunne Golden Globe og kan vinne Oscar. I Russland nektar fleire kinoar å vise Leviathan, og ei ny lov kan gjere filmen ulovleg.

FILM-GOLDENGLOBES/ Producer Rodnyansky and director Zvyagintsev pose backstage with their award for Best Foreign Language Film for their film "Leviathan" at the 72nd Golden Globe Awards in Beverly Hills

KAN BLI FORBODEN: Produsent Alexander Rodnyansky og regissør Zvyagintsev feirar at dei har fått Golden Globe for beste utanlandske film 11. januar. Den russiske staten finansierte 35 prosent av produksjonen av filmen. Fleire politikarar krev no pengane tilbake.

Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Leviathan har vunne prisen for beste utanlandske film på Golden Globe og kan no vinne Oscar for beste utanlandske film i Hollywood 22. februar. Filmen handlar om ein mann sin kamp mot korrupt byråkrati og rettsvesen i ein landsby utanfor Murmansk.

(Artikkelen fortset under traileren)

– Jobbar for at filmen ikkje skal bli sett

Leviathan har fått svært gode omtalar i internasjonal presse og har blitt hylla av The Guardian, blant andre. Trass i at filmen blir lovprisa i utlandet så er ikkje Russiske myndigheiter begeistra for Leviathan.

Julie Wilhelmsen er seniorforskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Ho seier at myndigheitene aktivt jobbar mot filmen:

– Myndigheitene vil ikkje eksplisitt vere undertrykkande og forby, men dei finn heller andre skjulte måtar for å avgrense at filmen blir utbreidd.

«Anbefaler å ikkje vise Leviathan»

Russiske myndigheiter diskuterte i media å forby drama-filmen. Den 15. januar så blei filmen nominert til Oscar for beste utanlandsskrpåklege film.

Etter den prestisjetunge nominasjonen så seier myndigheitene at dei ikkje vil forby filmen, likevel.

Samtidig så skriv russiske medier at fleire kinoar har fått anbefalingar av myndigheitene om å ikkje vise filmen. Ein kinodirektør i Murmansk seier dette til den regionale avisa Zona Media:

«Det ser ut til at me må avstå frå å vise filmen, ingen vil ha problem med myndigheitene i regionen»

Inna Sangadzhieva og Lene Wettland

FØLGER MED: Seniorrådgjevar Inna Sangadzhieva og leiar for Russland-avdelinga Lene Wetteland i Den Norske Helsingforskomite. Sangadzhieva kjem sjølv frå Russland og fortel at ting fort kan snu i Russland no og at myndigheitene er uforutsigbare.

Foto: Øystein Windstad

– Praksis frå Sovjet

Og når myndigheitene i Russland anbefaler kinoar å ikkje vise Leviathan, så er det meir enn ein vennleg oppmuntrande klapp på skuldra, fortel Russland-ansvarleg i Den Norske Helsingforskomite, Lene Wetteland:

– Anbefalingar veg veldig tungt. Dette er den same praksisen som ein hadde i Sovjet-unionen som var mykje basert på munnlege anbefalingar, fortel Wetteland.

Ho seier temaet for filmen er universelt, men at det er den realistiske skildringa av korrupsjon og mangelen på rettstryggleik som gjer at myndigheitene ikkje likar filmen.

Ny lov som kan sensurere

Det blir no jobba med å få gjennom ei lov i det russiske parlamentet Dumaen som vil forby filmar som myndigheitene meiner «er mot eit einskapleg Russland».

– Konsekvensane av denne lova som godt kan kome, er at ein vil forby filmar som viser noko anna det dei offisielle myndigheitene likar. Det betyr at Leviathan eksempelvis kan bli forboden, seier Wetteland i Helsingforskomiteen.

Kulturstrøm

 • Ny sjef for Teater Ibsen

  Styret ved Regionteateret i Vestfold og Telemark, Teater Ibsen, har tilsett Katharina Berg Skomedal (37 år) som ny direktør.

  Katharina har ein allsidig og bransjerelevant erfaring med utdanninga si frå Royal Academy of Dramatic Art, Rotterdam School of Management og London School of Economics.

  Katharina kjem til Teater Ibsen etter fleire roller i Lund-gruppa, nå seinast i rolla som Finance & HR Manager i Lunds Tivoli. Ho har tidlegare jobba ved Gullbring Kulturhus som dagleg leiar og arrangementsansvarleg.

 • Ny direktør for Henie Onstad Kunstsenter

  Anne Hilde Neset er ansatt som direktør for Henie Onstad Kunstsenter. Neset kommer fra stillingen som direktør for Kunstnernes Hus.

  Neset overtar stillingen fra nyttår og etterfølger Tone Hansen som fra 1. oktober overtar som direktør ved Munch-museet.

 • «Krigsseileren» er Norges Oscar-kandidat

  Regissør Gunnar Vikenes film «Krigsseileren» blir Norges kandidat til den 95. Oscar-utdelingen i mars neste år.

  Alle land kan melde på en Oscar-kandidat. Den første utvelgelsen skjer 21. desember, når 15 filmer blir valgt ut til en langliste.

  Fem av disse nomineres 24. januar til selve Oscar-gallaen, som foregår søndag 12. mars i Dolby Theatre i Los Angeles.

  I fjor nominerte Norge «Verdens verste menneske».Den kom på den endelige nominasjonslista, men uten å vinne.