Vil ikke samarbeide med Wikipedia

Wikimedia Norge vil samarbeide med nettutgaven av Store norske leksikon, men det nedleggingsvedtatte nettleksikonet vegrer seg.

Store norske leksikon og Wikipedia

Store norske leksikon og Wikipedia Norge står langt fra hverandre i et mulig samarbeid.

Foto: snl.no/wikipedia.org Montasje: NRK

Torsdag ble det kjent at nettleksikonet avvikles fra 1. juli i år . Et ønske om å overlevere siden til staten, ble avvist av kulturminister Anniken Huitfeldt . Nå strekker den brukerbaserte nettsiden Wikipedia ut en hjelpende hånd.

– Vi synes at innholdet i Store norske er for viktig til at det skal gå tapt, sier John Erling Blad. Han er nestleder i Wikimedia Norge, som er den norske grenen av Wikimedia Foundation som styrer nettsiden Wikipedia .

– Vi har foreslått flere muligheter for samarbeid, men det har vært vanskelig å få til, forteller Blad til NRK.

Store norske er et damplokomotiv som tøffer avgårde. Det vil kunne ha sitt eget liv, men det er nok i ferd med å bli passert av flytoget.

John Erling Blad i Wikimedia Norge / NRK.no

Vil overta nettmateriale

Blad i Wikimedia Norge ser for seg at de for eksempel kan overta materialet til Store norske leksikon og tilpasse artiklene til Wikipedia. Men det er ikke et godt nok alternativ for Kristenn Einarsson, administrerende direktør i Kunnskapsforlaget.

– Her har folk levert inn et stykke arbeid som er deres, til oss. Vi kan ikke levere det ut til noen som skal begynne å redigere i det eller hakke det opp uten at vedkommende har mulighet til å styre det.

For Blad tror at det vil være uaktuelt for Wikipedia å endre på det faktum at alle har mulighet til å skrive og redigere innholdet på siden. Det er nettopp dette som gjør nettsiden unik.

Store motsetninger

– Vi må legge intern uenighet litt til side her, det er det andre ting som er viktigere enn hvorvidt det er merkelappen Store norske eller Wikipedia som står oppført, mener Blad.

Einarsson på sin side sier at selv om internett gir svar på mye, er de færreste svarene der ute faglig kvalitetssikret slik deres artikler er.

– Om Wikipedia sier at de vil la materialet stå som det står, hva sier du da?

– Da endrer Wikipedia totalt sin grunnholdning, og da vil jeg gjerne snakke med dem, sier Einarsson.

Kulturstrøm

  • Radioteatret lager «Snøsøster»