Hopp til innhold

Underskuddet i Operaen øker

Regnskapet for 2015 viser tap på 67 millioner kroner. I tillegg venter en pensjonskostnader på opptil 73 millioner kroner.

Operahuset i Oslo

67 MILLIONER I MINUS: Fjorårets regnskap for den Norske Opera & Ballett viser et kraftig fall i driftsresultatet.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Driftsresultatet i Den Norske Opera & Ballett stuper, skriver Finansavisen.

I 2014 ble driftsresultatet minus 14 millioner kroner, regnskapet for 2015 viser et kraftig fall til 67 millioner i underskudd.

– Skyldes pensjonskostnader

Nils Karstad Lysø, administrerende direktør for Den Norske Opera & Ballett, bekrefter ovenfor Finansavisen at selskapet er i en alvorlig økonomisk situasjon.

– Vi har eskalerende pensjonskostnader, og hele forverringen i resultatet i 2015 skyldes pensjon. Driftsresultatet før pensjon er positivt, og ble forbedret i 2015, sier Lysø.

Ifølge en rapport Riksrevisjonen kom med i fjor er avviket mellom bokført og reell pensjonskostnad på 73 millioner kroner.

– Kostnadene hopper opp og ned

At ballettdansere pensjoneres når de er 41 år og sangsolistene når de er 52, fører til langt høyere pensjonskostnader sammenlignet med andre yrkesgrupper, ifølge Finansavisen

Videre skriver avisen at det ved operaen er vedtatt en midlertidig overgang fra offentlig ytelsespensjon til innskuddspensjon som skal vare frem til hovedoppgjøret i 2018.

– En av de store ulempene ved offentlig ytelsespensjon er at kostnadene hopper opp og ned fra år til år, noe som gjør det lite forutsigbart. Vi har budsjettert med lavere pensjonskostnader i 2016, men den regnskapsmessige effekten av overgangen til den midlertidige tariffavtalte innskuddspensjonsordningen er foreløpig ikke klar, sier Lysø til Finansavisen.

Utenom pensjonsforpliktelser gikk driften ved Operaen i pluss med 108 millioner kroner.

Kulturstrøm