Hopp til innhold

Heftig og begeistrende

Troels Wörsels malerier er frodig, tankevekkende og befriende annerledes.

Troels Wörsels utstilling
Foto: Courtesy Galleri Riis.

Troels Wörsel: Nye malerier, Galleri Riis, Oslo, frem til 23.11.

Galleri Riis viser i disse dager nye malerier av den feirede, danske kunstneren Troels Wörsel.

Wörsel har de siste ti årene vært gjenstand for stor interesse på den nordiske, så vel som den internasjonale kunstarenaen. Han har vært utstilt i en rekke gallerier og museer i hele verden, og foruten Louisiana i København har blant andre Centre Pompidou i Paris og Museum of Moderen Art i New York sikret seg hans arbeider. I 2002 vant han den prestisjetunge kunstprisen Carnegie Art Award, og han var i 2007 valgt ut som dansk representant til Venezia-biennalen.

Flate og rom

Troels Wörsel har ingen formell utdannelse, men har helt fra tenårene, gjennom nitide egenstudier utforsket maleriets muligheter og begrensninger. Gjennom sin snart førti år lange karriere har han beveget seg fra et minimalistisk uttrykk, via popinspirasjoner til den mer heftige og ekspressive maleriske stilen som blomstret på 80-tallet. Han har siden den tid jobbet mye med tekst i bildene sine, og slik videreutviklet sitt maleri i en mer konseptuel retning.

I dag er det vanskelig å kategorisere hans verker, i det han nå alternerer fritt og utvungent mellom et bredt spekter ulike maleriske konvensjoner og innfallsvinkler. Et viktig anliggende i hans nyere bilder er spillet mellom maleriets grunnleggende flathet og dets (tapte) kapasitet som skildrer av en tredimensjonal virkelighet.

Speil og vindu

I en gruppe abstrakte bilder finner vi nettopp en tematisering av hva maleriet en gang har vært. Bildene er monumentale, og består av sorte streker, som danner ulike krystallinske former. Strekene skaper en ambivalent romlighet. Selv om bildene ikke fremstiller noen gjenkjennelig virkelighet, har de likevel en slags illusjonisme liggende latent i seg, som gjør at betrakteren liksom suges inn i dem. De krystallinske formene får billedrommet til å se ut som et enormt drivhus som er i ferd med å kollapse, med vinduer som ikke åpner mot noen utsikt, eller som et rom fullt av speil, som ikke reflekterer noe annet den ensformige, hvite flaten. Speilet og vinduet har som kjent fungert som metaforer for det klassiske maleriets funksjon fra Renessansen. Sånn sett danner Wörsels arbeider utgangspunkt for en kritisk refleksjon omkring representasjon som fenomen. I lys av dette kan bildene hans sees som en problematiserende undersøkelse av maleriske konvensjoner og idealer. Slik stiller disse arbeidene seg inn som viktige bidrag til kunstnerens pågående kritikk av maleriet som en form for illusjonistisk billedskapning.

Hester

I utstillingen finner vi også å en rekke malerier av noe så jordnært, men like fullt fascinerende som hester. Kunstneren har selv uttalt at det aller viktigste for ham er at bildene er morsomme å se på, og det har han virkelig lykkes med i disse frodige og interessante hestestudiene.

Troels Wörsels verk

Maleri av Troels Wörsels. (Utsnittet er litt mindre enn originalbildet).

Foto: Courtesy Galleri Riis.

De mektige dyrene er malt relativt realistisk, med korrekte proporsjoner i naturlig størrelse, men med en ekspressiv, liksom slurvete penselføring for å ta hull på illusjonen som oppstår. Hesten ser ut til å gå i skritt, liksom bedagelig over den bakenforliggende abstrakte billedflaten. Den abstrakte flaten som ligger i bakgrunnen er to delt slik at dyrets fremre del sees mot en ensfarget, nærmest opak ikke-romlig bunn, mens bakdelen liksom svever i et underlig rom definert av uregelmessige geometriske former. Bildene er en intrikat og interessant lek med form, farge, romlighet og flate. Noen ganger gjentas bakgrunnens farge i hestens kropp, noe som på ulike måter er med på å stedvis understreke, og stedvis fordreie hestens karakteristisk trekk og kroppsbygning.

Befriende annerledes

Det er synd og si det, men det er sjeldent man opplever maleri av dag som forfriskende. Mye maleri oppleves som rene etterlevninger av en for lengst tapt fortid, mens andre malerier har en forstemmende forutsigbarhet i det de nærmest panisk knytter seg til alle de "riktige" diskursene og problemstillingene i tiden. Wörsels monumentale malerier har noe herlig upretensiøst ved seg. De er heftige og ekspressive uten at de oppleves som oppgulp fra verken 1910 eller 50-tallet. Bildene er visuelt meget sterke, tankevekkende, men ikke på noen måte "politisk korrekte." Wörsels arbeider er kort sagt befriende annerledes enn det meste annet man ser av maleri i dag.

Kulturstrøm

 • 545 millioner kroner i gebyr for prissamarbeid i bokmarkedet

  Konkurransetilsynet ilegger Norges fire største forlag, Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug, og Bokbasen overtredelsesgebyr på til sammen 545 millioner kroner for brudd på konkurranseloven.

  Det er ulovlig for konkurrenter å dele informasjon som kan begrense konkurransen i et marked, skriver Finanstilsynet.

  – Konkurransetilsynet har gjennom etterforskningen funnet mange bevis på at forlagene har delt konkurransesensitiv informasjon i en database de alle hadde tilgang til, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

  – Dette har gitt aktørene fullstendig oversikt over hverandres opptreden i markedet, og kan ha ført til at vi forbrukere har måttet betale høyere priser på bøker.

 • Dagsavisen-ansatte får sluttpakke

  Krigen om leserne i Oslo har ført Dagsavisen ut i opplagskrise. Nå får alle ansatte over 62 år tilbud om sluttpakke.

  – Ledelsen prøver å løse dette med frivillighet, og håpet er at det skal være nok. Men vi vet jo ikke, sier klubbleder Pål Karstensen i Dagsavisen til Klassekampen. (NTB)

 • Kanye West ansatte holocaust-fornekter

  Rapperen Kanye West har tatt med den høyreekstremistiske holocaust-fornekteren Nick Fuentes i sin valgkampstab.

  For bare noen dager siden hadde West, som nå kaller seg Ye, Fuentes med seg på et middagsbesøk hos tidligere president Donald Trump i Mar-a-Lago i Florida. Trump fikk mye tyn for å ha tatt ham imot, men forsvarte seg med at han ikke hadde hørt om ham.

  Den 24 år gamle høyreekstremisten, som var med på stormingen av Kongressen i januar, tar seg fri fra strømmingen av sitt ytre høyreprogram for å bistå med Wests kampanje for å stille som presidentkandidat.

  Han blir da kollega av Milo Yiannopoulos, tidigere redaktør i ultrakonservative Breitbart News og nå ansatt på kontoret til kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene, som har sagt at innretninger i verdensrommet som samler energi fra solen, eid av jødiske bankierer, kan ha vært årsaken til skogbrannene i California.

  West kunngjorde i forrige uke at han ville forsøke seg på Det hvite hus igjen. Han stilte også i 2020, men fikk bare 60.000 stemmer i tolv delstater, et beskjedent tall i forhold til de 81 millioner Joe Biden fikk, og de 74 millioner som Trump fikk.

  Under middagen i Mar-a-Lago ba West Trump om å bli hans visepresidentkandidat, et tilbud som ikke falt i god jord hos Trump. (NTB-DPA)