Hopp til innhold

Sex og hinduisme

I hinduismen har også gudene et sexliv. Blant annet kan guden Shiva kan elske gudinnen Parvati gjennom flere tidsaldre.

Gudene Shiva og Parvati

Gudene Shiva og Parvati, her fra en utstilling i Grand Palais Museum i Paris.

Foto: LOIC VENANCE / AFP

– Shiva og Parvatis samleie er så voldsomt at de andre gudene frykter hele verden skal gå i stykker, forteller religionshistoriker Jeanette Sky.

Men Shiva er ikke bare en utagerende elsker. Han kan også leve som asket igjennom flere tidsaldre.

Verden blir til i et samleie

Hinduismen er svært mangfoldig, de ulike retningene legger vekt på ulike ting. En myte i hinduismen sier at verden ble skapt igjennom et samleie. Men slike samleieskapelsesmyter finnes vel også andre steder?

- Ja, også gamle greske myter har dette i seg, bekrefter idéhistoriker Trond Berg Eriksen.

- Hindusimen og gresk mytologi er av en annen religionstype enn islam og og kristendommen. Her kan man importere så mange guder man vil og velge ut hvilke gudetyper man kan ha mest nytte av.

- Når de ulike behovene dukker opp, forstetter Berg Eriksen, finnes det alltid noen krefter å ty til. Klart at innen en sånn religion er det seksuelle viktig!

I hele sommer handler det om sex og religion i P2-programmet Verdibørsen. De store verdensreligionene er tema, og serien viser at religionshistorien er full av sex.

Tantrisme

Alle religoner har sine mer mystiske og eksentriske retninger. Og innen hinduismen har vi tantrismen. Det som er viktig her er å drukne seg i nytelse og sansing. Dessuten har man rituelle samleier, for ånd og kropp er ett. Er en slik sammensmeltning av kropp og ånd en sjeldenhet?

- Den spesielle indiske formen er kanskje en sjeldenhet, svarer professor i idehistorie ved Universitetet i Oslo, Trond Berg Eriksen. - Det er jo slik at denne religionstypen har et terapeutisk drag i seg, som minner om moderne religiøse retninger. Underkastelse og lydighet er ikke så viktig her. Det som er viktig er å finne noen som kan hjelpe deg fram til det du ønsker deg.

Rituelle samleier

Men hva er et rituelt samleie?

- Noen ganger er det bare symbolsk, men andre ganger er det et fysisk samleie, sier 1. amanuensis i religionsvitenskap ved NTNU, Jeanette Sky.

- Det som ligger til grunn er en forestilling om at man virkelig blir ett med guden og gudinnen under samleie. Men også at alle har noe av guden og gudinnen inne i seg. Og i elskovsakten løftes man opp og blir ett med guddommen.

Jeanette Sky forteller også om en mer asketisk variant av tantrismen. Da er mye av poenget å holde sæden tilbake.

- Sæden samles da i pannen til et tredje øye, og slik blir man ett med gudommen.

- Det er noe magisk i rituelle samleier, legger Trond Berg Eriksen til. 

-Man gjentar skapelsen og forsterker den.

Ulike religiøse idealer

 Trond Berg Eriksen poengterer at det handler om ulike religiøse idealer.

- Jeg tror nok at vi som kommer fra en protestantisk tradisjon tenker litt for teologisk. I hinduismen handler det mer om riter og praksis. Når vi spør etter forklaringer, kan vi ikke alltid få det. Riter trenger ikke noen forklaringer. Utøverne tenker seg at de er deler av en større gudstjenestelig helhet.

Forstyrrende frodighet

Engelskmennenes nærvær i India brakte med seg forestillingen om at hindusimen var en religion, og ikke mange beslektede religioner og trosvarianter.

- Tenk deg den engelske victoriakulturen som møtte tvekjønnede indiske guder som hadde meget utsvevende sexliv! De fikk se gudebilder av falloser, og homoerotikk var det absolutt! All denne frodigheten i det religiøse nærværet må ha virket forstyrrende, smiler Jeanette Sky.

- Men britene så også på det hele med resepekt fordi det var så eldgammelt.

Homofil praksis

Med koloniherrene fikk India også en egen sodomi-lov spesielt rettet mot homofile. Det må ha betydd at homoseksualiteten var synlig da den kom dit.

- Men de som levde der definerte det neppe som homofili, sier Sky, men mer som en del av en seksuell praksis.

- Jeg tror det er litt vansklig å bruke moderne kategorier på det som er gammelt. Og jeg tror det vanskelig å bruke europeiske kategorier på det som er helt fremmed, sier Trond Berg Eriksen.

- Når det gjelder grekernes homofili og praksis, nøler jeg med å kalle det homoseksualitet. Nettopp fordi seksualiteten er vevd inn i så mange rare kulturelle forutsetninger. Det er så lite natur i seksualitetens forskjellige former, at vi kanskje begår en slags anarkronisme ved å snakke om homofile 500 f. kr, avslutter Berg Eriksen.

Kama Sutra

Frodig må også Kama Sutra ha virket på engelskmennene. Denne 2000 år gamle teksten er en praktisk orientert bok. Kama betyr nytelse, og her finner man ulike forslag for å kunne øke nytelsen under samleie. Kama Sutra er en ekstremt populær bok i Vesten.

 

Verdibørsen lørdag kl 08.05 og søndag kl 17.03 i P2

Kulturstrøm