NRK bekymret for ny lov

NRK må i framtiden ha regjeringens godkjenning for å åpne nye medietjenester.

NRK Marienlyst
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

En ny lovendring, vedtatt av Stortinget, er årsaken til at Kongen i statsråd - det vil i praksis si regjeringen - skal avgjøre om NRK bør få tillatelse til å opprette slike radio- og tv-kanaler og andre medietjenester.

Endringen kommer etter at EU-kommisjonen i forrige uke vedtok nye regler for statsstøtte for allmennkringkastere. Ettersom Norge er EØS-medlem gjelder disse også for Norge.

Skeptisk til ny lov

Dette kan bli problematisk for NRK hvis det viser seg at terskelen for hva som kan regnes som et nytt tilbud legges for lavt.

- Vi er opptatt av at den nye loven ikke skal bli hemmende for nyskaping, utvikling, planlegging av nye programmer og tjenester i NRK. Men, vi tar lovendringen til etteretning, sier informasjonssjef Øyvind Werner Øfsti til Kulturnytt.

Advarte mot lovendring

Medietilsynet får en viktig rolle i forhåndsgodkjenningen av nye NRK-tjenester, går det fram et forslag som nylig er sendt ut på høring av Kultur- og kirkedepartementet. Kringkastingsforskriften må endres før den nye ordningen settes i verk.

- Vi er litt bekymret for at denne loven skal virke avskrekkende på et eksternt kreativt produksjonsmiljø som vil komme til NRK med de gode ideene sine, sier Werner Øfsti.

Mobil-TV

I vår startet NRK prøvesendinger for mobil-TV i samarbeid med TV2 og MTG.

Foto: Tor Risberg, NRK

Øyvind Werner Øfsti sier videre at NRK er opptatt av at prosedyrene for forhåndsgodkjenning ikke blir for byråkratiske. Han bekrefter at NRK i en høringsuttalelse før lovendringsforslaget ble lagt fram for Stortinget, advarte mot en slik ordning.

- NRK er blant høringsinstansene i denne saken, og vil gi en uttalelse til departementet innen høringsfristen 1. oktober, sier Øfsti.

Det er ikke helt klart hvilke av NRKs framtidige planer som må godkjennes av regjeringen.

Kulturstrøm

  • Tysk tuntre til Nasjonalmuseet

    Store eiketrær er ikke til salgs i Norge. Derfor er en 65 år gammel eik fraktet med trailer og båt fra Tyskland. Nå skal det 11 meter høye treet slå røtter i spesialblandet jord foran det nye Nasjonalmuseet som åpner neste år. Idéen er at det skal gi skygge om sommeren og være en levende skulptur om vinteren, skriver Statsbygg.

    Tysk tuntre foran Nasjonalmuseet
    Foto: Statsbygg