NRK bekymret for ny lov

NRK må i framtiden ha regjeringens godkjenning for å åpne nye medietjenester.

NRK Marienlyst
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

En ny lovendring, vedtatt av Stortinget, er årsaken til at Kongen i statsråd - det vil i praksis si regjeringen - skal avgjøre om NRK bør få tillatelse til å opprette slike radio- og tv-kanaler og andre medietjenester.

Endringen kommer etter at EU-kommisjonen i forrige uke vedtok nye regler for statsstøtte for allmennkringkastere. Ettersom Norge er EØS-medlem gjelder disse også for Norge.

Skeptisk til ny lov

Dette kan bli problematisk for NRK hvis det viser seg at terskelen for hva som kan regnes som et nytt tilbud legges for lavt.

- Vi er opptatt av at den nye loven ikke skal bli hemmende for nyskaping, utvikling, planlegging av nye programmer og tjenester i NRK. Men, vi tar lovendringen til etteretning, sier informasjonssjef Øyvind Werner Øfsti til Kulturnytt.

Advarte mot lovendring

Medietilsynet får en viktig rolle i forhåndsgodkjenningen av nye NRK-tjenester, går det fram et forslag som nylig er sendt ut på høring av Kultur- og kirkedepartementet. Kringkastingsforskriften må endres før den nye ordningen settes i verk.

- Vi er litt bekymret for at denne loven skal virke avskrekkende på et eksternt kreativt produksjonsmiljø som vil komme til NRK med de gode ideene sine, sier Werner Øfsti.

Mobil-TV

I vår startet NRK prøvesendinger for mobil-TV i samarbeid med TV2 og MTG.

Foto: Tor Risberg, NRK

Øyvind Werner Øfsti sier videre at NRK er opptatt av at prosedyrene for forhåndsgodkjenning ikke blir for byråkratiske. Han bekrefter at NRK i en høringsuttalelse før lovendringsforslaget ble lagt fram for Stortinget, advarte mot en slik ordning.

- NRK er blant høringsinstansene i denne saken, og vil gi en uttalelse til departementet innen høringsfristen 1. oktober, sier Øfsti.

Det er ikke helt klart hvilke av NRKs framtidige planer som må godkjennes av regjeringen.

Kulturstrøm

 • Slutt på moms på e-bøker

  Regjeringen fjerner momsen på e-bøker og strømmetjenester fra 1. juli. Detter fører i følge kulturminister Trine Skei Grande til at norske e-bøker blir mer konkurransedyktige mot engelske e-bøker.

 • Netflix mister «The Office»

  Fram til 2013 ble serien vist på gamlemåten i beste sendetid på NBC. Så overtok Netflix rettighetene og har gjort «The Office»s 208 episoder til tidenes mest sette på strømmekanaler. Nå har NBC vunnet tilbake anbudet på serien og starter sin egen strømmekanal for serien i 2021. Rettighetene koster NBC 850 millioner kroner i året, skriver Los Angeles Times.

  The Office
  Foto: Danny Moloshok / Reuters
 • Glemte komponister fram i lyset

  Når Oslo Filharmonien feirer sitt 100-årsjubileum til høsten trekker de fram tre komponister som av ulike grunner har fått lite oppmerksomhet. Hanna Marie Hansen fordi hun var kvinne, Lili Boulanger fordi hun døde ung og Bjørn Fongaard (bildet) fordi han skrev musikk mange ikke likte, skriver Ballade.

  Bjørn Fongaard
  Foto: Mentz Schulerud jr./NRK