Nyord i 1962

Hushai, u-land og vakumpakking...

Avislesing
Foto: Scanpix / SCANPIX

Disse ordene ble registrert som nyord av Norsk Språkråd i 1962:

Aldersbolig

Atriumhus

Beatnik

Calling-anlegg

Gågate

Hushai

Ikkevold

Paneldiskusjon

Rammeavtlae

Refleksbånd

Terrorbalanse

Tverrpolitisk

U-land

Vakumpakking

Kulturstrøm