Filmbransjen når ikke besøksmålene

Regjeringa ønsker at norske filmer skal tiltrekke seg tre millioner besøkende i året. Filmbransjen klarer heller ikke i år å nå dette målet.

Maibritt Saerens og Henrik Rafaelsen i 'Sykt lykkelig'.

Norsk film selger ikke nok billetter til å nå regjeringas krav om publikumsoppslutning. Her Maibritt Saerens og Henrik Rafaelsen i filmen 'Sykt lykkelig', som nylig hadde premiere.

Foto: Maipo AS

I daværende kulturminister Trond Giskes filmmelding i 2007 ble følgende målsetting presentert: Norsk film skal årlig trekke tre millioner publikummere, og ta 25 prosent av kinomarkedet.

Men filmbransjen har fortsatt ikke nådd dette målet - og det vil heller ikke nås i 2010.

– Ikke noe nederlag

Leif Holst-Jensen i Produsentforeningen

Leif Holst-Jensen i Produsentforeningen.

Foto: Marte Solbakken / NRK

Hittil i år har norsk film en markedsandel på 20,9 prosent av kinobesøket, og solgt rundt to millioner billetter. Det er dermed umulig at regjeringas mål vil bli nådd.

– Det er ikke noe nederlag ikke å nå dette målet. Det er et veldig høyt krav, men ikke urealistisk. Sammenlikna med andre europeiske land har vi i Norge en veldig god nasjonal andel av markedet, sier Leif Holst-Jensen, generalsekretær i Norske Film og TV produsenters forening.

– Større kommersiell appell

Både i 2008 og 2009 ble norske filmer sett av 2,6 millioner, hovedsakelig på grunn av «Max Manus», som var en braksuksess både hos kritikerne og hos publikum.

– Vi har sett hvert år siden «Veiviseren» at de filmene som produseres har vanskelig for å komme opp i høyt besøkstall. Skal vi nå målet satt opp av departementet må flere filmer få et besøk mellom 200.000 - 400.000, sier Lene Løken i bransjeorganisasjonen Film & Kino.

Lene Løken, direktør i kinoens bransjeorganisasjon.

Lene Løken, direktør i kinoens bransjeorganisasjon.

Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Hun mener norsk film har forbedringspotensial.

– For å få flere til kinosalene må vi lage filmer med større kommersiell appell og markedsføre dem bedre, sier hun.

Opprettholder målet

Regjeringa har nå ny kulturminister, men samme kulturpolitiske målsetting for filmbransjen.

– Så lenge vi ser at utviklinga i film-Norge er positiv, synes vi det er viktig å opprettholde et ambisiøst mål for norsk film, også når det gjelder publikumsoppslutning, sier statssekretær Lotte Grepp Knudsen i Kulturdepartementet (Ap).

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Max Manus (Aksel Hennie)

Aksel Hennie som Max Manus - en hit både hos kritikerne og hos publikum.

Foto: Foto/Copyright: Filmkameratene AS

Hvordan mener du norsk film skal klare å trekke flere til kinosalene?

Kulturstrøm