NRK Meny
Normal

Nerdrum-seier i Høyesterett

Høyesterett har i dag tatt til følge anken fra kunstneren Odd Nerdrum. Han mener han ble utsatt for saksbehandlingsfeil i lagmannsretten, og har fått Høyesteretts medhold.

Odd Nerdrum

Odd Nerdrum anket både straffeutmåling, skyldspørsmålet og saksbehandling til Høyesterett, men kun det siste ble tillatt fremmet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Les Høyesteretts avgjørelse:

Ankesaken avgjort

Høyesterett fant at grunnene til å dømme Nerdrum for skattesvik var mangefulle. Dette gjaldt særlig spørsmålet om en inntekt på 700 000 dollar var talt med to ganger, og om et beløp på 450 000 dollar av dette var beskattet.

Disse manglene gjaldt en betydelig del av det totale beløpet i saken, påpeker Høyesterett.

– Viktig delseier

– Dette er en viktig delseier, sier Odd Nerdrums forsvarer Pål Berg.

I praksis betyr det at det blir ny lagmannsrettssak der alle sakens sider blir behandlet på nytt.

Odd Nerdrum ble i juni i fjor dømt til fengsel i to år og ti måneder for grovt skattesvik i Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsretten fant det bevist at han har solgt malerier for nesten 14 millioner kroner i utlandet i perioden 1998–2002, uten å ha ført inntektene opp på selvangivelsen.

Dommen var strengere enn den han først fikk i Oslo tingrett. Den var på to år.

Kun saksbehandlingsfeil

Saken er ført både som straffesak og som skattesak, i tingretten og i lagmannsretten, og som sivilsak.

Nerdrum anket hele dommen til Høyesterett, både saksbehandling, straffeutmåling og skyldspørsmålet, men bare den delen som gjelder saksbehandlingen ble tillatt fremmet.

– Vi har alt å vinne, intet å tape på å anke saken til Høyesterett, sa Nerdrums forsvarer Pål Berg til NRK.no da de valgte å anke.

– Kanskje så enkelt som banalt skattesvik

Nerdrums forsvarer Pål Berg og statsadvokat Erik Førde la saken frem for Høyesterett 24. januar.

Forsvareren hevdet at det var vesentlige mangler i lagmannsrettens begrunnelse for dommen. Statsadvokat Erik Førde var av en annen mening.

Statsadvokat Erik Førde og advokat Pål Berg

Statsadvokat Erik Førde (t.v.) snakker med advokat Pål Berg i Høyesterett

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Kanskje er det så banalt som dette: Man selger bilder og putter pengene i lomma i stedet for å betale skatt av salget. Da er det kanskje ikke behov for lagmannsretten å begrunne dommen, sa Førde i Høyesterett. Han møtte på vegne av påtalemyndigheten.

Høyesterett hørte partenes begrunnelser før retten ble hevet, og trakk seg tilbake for å vurdere anken.

Sakens fakta var endelig avgjort, men nå har Høyesterett slått fast at det er skjedd en saksbehandlingsfeil, og hele saken blir behandlet på nytt i lagmannsretten.

Nerdrum selv har i tingretten hevdet at staten har vært ute etter ham siden han debuterte som kunstmaler, og at skattesviksaken er et bevis på dette.

Kulturstrøm