Mer penger til humaniora

Vi har stort behov for mer kunnskap om hvordan menneskers forståelse, holdninger, handlinger og kultur påvirker samfunnsutviklingen, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen: – Vi trenger den humanistiske forskningen med på laget for å løse de store samfunnsutfordringene. Derfor gir forskningsrådet humanistisk forskning et løft. Økonomisk innebærer det økning på 176 millioner kroner ut fra dagens nivå. Denne satsinga er ei oppfølging av regjeringens humanioramelding som kom i mars 2017. (Forskningsrådet)

Humaniorameldingen
Foto: Karen Brodshaug Sveen / NRK

Kulturstrøm

  • Putin vil kontrollere rappmusikk

    President Vladimir Putin meiner rapp er basert på «sex, dop og protestar» og vil kontrollere bruken av rappmusikk blant russarar. Han ytra ønskjet på eit møte med kulturelle leiarar i St. Petersburg denne veka. Eit forbod er ikkje aktuelt.

  • Nordmann Europas beste filmfotograf

    Martin Otterbeck blei laurdag kveld hedra som Europas beste filmfotograf under European Film Awards (EFA) i Sevilla i Spania. Fotoprisen fikk han for Erik Poppes film «Utøya 22. juli». Det er 31. gang at European Film Awards går av stabelen.