Media skapar frykt

- Den beste vaksinen mot svineinfluensa er å halde seg unna VG. Det seier professor Per Fugelli. Han meiner media nok ein gong skapar hysteri.

Svineinfluensaoppslag i VG

Svineinfluensaoppslag i VG.

Foto: Ann-Iren Finstad / NRK

Per Fugelli er professor i sosialmedisin og reagerar på måten pressa skriv om svineinfluensaen på.

- Eg mislikar at dei ikkje viser samfunnsmedisinsk ansvar og er med å formidle eit ekte verkelegheitsbilete. Det vi treng no er å roe ned folkesjela, mens eg føler at media og særleg VG er med på å lage drama – mediebomber av det som i verkelegheita er eit banalt virus.

Mange overskrifter

På fredag var overskrifta i VG "Alt du må vite om svineinfluensaen". Laurdag kom overskrifta "Ikkje reis" og søndag fekk lesarane allereie på framsida til avisa lese om gravide Sharon som kjempa for livet på grunn av svineinfluensaen.

- Det vi treng no er ansvarlege medium som er med på å førebyggje panikk, meiner Fugelli.

Trass dette er ikkje redaktør i VG Nina Gram einig i kritikken frå Fugelli.

- Vi utfyller vårt samfunnsmedisinske ansvar med å dekke det på den måten vi gjer. Vi har eit stort samfunnsoppdrag og det er viktig at vi tek dette så alvorleg som vi gjer.

Skapar frykt i befolkninga

Men redaktøren innser at det kan bli mykje stoff om svineinfluensaen.

- Eg ser at det kan bli mykje av dette, men helsestyresmaktene har vore alvorlege i sitt bodskap for å åtvare folket. Å vidareformidle dette er noko av det viktigaste avisene kan gjere, meiner Gram.

- Vi dramatiserar ikkje denne situasjonen i media. Det vi gjer er å fortelje vidare. Det pliktar vi, seier ho vidare.

Fugelli meiner media ikkje får godt nok fram at dette er ein bagatellmessig sjukdom, som ikkje tek fleire liv enn ein vanleg influensa.

- Noko av det skumle med dette er at media leiar ein god del menneske inn i frykt. Det blir vi ikkje friskare av, seier Fugelli.

Kva meiner du - skapar media panikk?

Kulturstrøm

  • Kygo kjøpte kunst for en million

    Kygo kjøpte nylig digital kunst til en million. I praksis har han kjøpt rettighetene til et digitalt bilde av en ape, melder VG.

  • Norsk kokk blir fransk ridder

    Kjendiskokk, Bocouse d’Or-vinner og mannen bak Stattholdergaarden, Bent Stiansen, har blitt utnevnt til fransk ridder. Utnevnelsen kommer fra Den franske nasjonale Fortjenesteorden, skriver VG.