–Hun var et forbilde og inspirator

Lucy Smith er død, 78 år gammel. Hun var Norges første kvinnelige professor i juss.

Lucy Smith

Lucy Smith

Foto: UiO/ Steinar Hafto Myre

– Hun var en inspirasjon og forbilde for yngre kvinnelige forskere. Hun var en aktet kollega og populær lærer, sier dekan for juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver til NRK.no.

Arkivbilde av Hans Petter Graver

Hans Petter Graver, dekan for juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Smith var professor i barnerett ved Universitetet i Oslo (UiO), og ble utnevnt til jussprofessor i 1987. I 1992 ble hun valgt til rektor for UiO.

Med henne er en pioner gått bort. Det var likevel som overdommer i det populære NRK-programmet «Kvitt eller dobbelt» hun ble kjent for det store publikum på 1980-tallet.

Mange kjente henne også som en ivrig syklist. Den flotte damen visste å holde seg i form, var en ivrig hverdagssyklist og syklet også Styrkeprøven mellom Trondheim og Oslo to ganger.

For hele familien Smith gjaldt mottoet «ut på tur.» – Vi har vært en familie som så til de grader har bedrevet fysisk aktivitet, slo hennes mann Carsten Smith fast i et intervju med Aftenposten.

Sprengte grenser

Lucy Smith giftet seg med juristen Carsten Smith i 1958. Han ble senere høyesterettsjustitiarius. De to fikk tre døtre, alle er blitt jurister.

Den gang Lucy Smith begynte å studere juss var hun eneste kvinne på sitt kull. Siden fortsatt hun å sprenge grenser. Som første kvinne tok hun i 1981 juridisk doktorgrad og i 1987 ble hun Norges første kvinnelige jussprofessor. I 1993 tok Lucy Smith over som rektor ved Universitetet i Oslo.

Om hvordan hun ble tatt imot på mennenes enemerker, svarte hun i et intervju med Vårt Land i mars 2013:
– Stort sett har nye kolleger hilst meg hjertelig velkommen, men jeg har også møtt skepsis.

Særlig de første årene jeg påtok meg styreverv i tunge selskaper i næringslivet. Som eneste kvinne i slike miljøer kunne jeg iblant bli utsatt for såkalte hersketeknikker.

Barnerett

I begynnelsen av 1970-årene var hun med og etablere kvinnerett som eget fagområde, og var også en av pionerene i faget barnerett. Hennes doktoravhandling «Foreldremyndighet og barnerett» tar for seg grunnleggende spørsmål i forholdet mellom foreldre og barn.

I 2003 ble Lucy Smith medlem av FNs barnekomité. Samme år fikk hun UNICEFS ærespris.

Generalsekretær i Røde Kors, Tove R. Wang

Generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna

Foto: FameFotografene / Redd Barna

I dag skulle hun ha fått en nasjonal barnerettighetspris av Redd Barna.

– Lucy Smith var den fremste forkjemper i Norge for barn og barns rettigheter. Med sin tunge juridiske bakgrunn og forskning rundt temaet, har hun i flere tiår stått på for barns rettigheter både i Norge og internasjonalt. Våre tanker går i dag til hennes familie, sier generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna til NTB.

Smith har også ledet utvalget som utformet børsloven (1985), og hun har publisert vitenskapelige arbeider innen børs- og verdipapirrett.

I 1995 ble hun hedret med St. Olavs Orden, og i 2001 ble hun Kommendör Första Klassen av Kungliga Nordstjärneorden for sin innsats innenfor nordisk og norsk-svensk universitetssamarbeid.

Hun var dessuten æresdoktor ved Københavns Universitet, og ble i 1990 innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Smith har også har hatt en rekke styreverv i norsk kultur- og næringsliv.

Sykkel

Om hva hun er mest stolt av i livet, svarte hun slik i et intervju med Vårt Land:
– Mine bidrag for å fremme barns rettigheter er jeg stolt av. Først og fremst her hjemme, men også internasjonalt gjennom arbeidet for FNs barnekomité. Og sykkelen da. Jeg har syklet Trondheim-Oslo to ganger og ville fortsatt om ikke kreftsykdommen hadde stoppet meg. En bragd som gjør meg glad.

Lucy Smith døde tirsdag 27. august, 78 år gammel.

Kulturstrøm

 • Kunne Stonehenge bli bygget slik?

  Forskerne ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) har eksperimentert med gigantiske betong-strukturer på opptil 25 tonn som kan flyttes for hånd. Muligens var det kunnskap om balanse som gjorde at oldtidens ingeniører kunne reise gigantiske Stonehenge og steinstøttene på Påskeøya lenge før kranene ble oppfunnet, skriver Gizmodo.

 • AI-kanal for death metal 24/7

  Dadabots er navnet på YouTube–kanalen som sender teknisk death metal live døgnet rundt og planlegger å gjøre det til evig tid. Musikkteknologene CJ Carr og Zack Zurowski vil vise at maskinlæring kan skape musikk på nye måter ved å imitere band, forklarer de i Motherboard (som er magasinet Vice sin plattform for teknologi og forskning).

 • Nazipropaganda på Stiklestad

  – Det henger nok sammen med at det var dagens for Adolf Hitlers fødsel i går, sier Stein Iver Skjørholm til NRK. Han oppdaget de nynazistiske plakatene ved Olavsstøtta 20. april. Høyreekstrem propaganda er også spredd andre steder i Europa, på plakater og i kjedebrev på WhatsApp, skriver BuzzFeed.

  Nazipropaganda på Stiklestad
  Foto: Stein Iver Skjørholm / Facebook