Lær samisk på 1, 2, 3

Lyst til å imponere venner? Lær deg samisk telling på 1, 2, 3.

Små søte samejenter

To sjarmtroll i finstas: Rita Julie Hætta og Maja Helene Eira.

Foto: Hans Børge Hartvigsen / NRK

Okta, guokte, golbma

En av de tingene som er greiest å lære seg på samisk er telling. Slik teller du til ti på nordsamisk:

1 - Okta

2 - Guokte

3 - Golbma

4 - Njealje

5 - Vihtta

6 - Guhtta

7 - Čieža

8 - Gávcci

9 - Ovcci

10- Logi

Junnan tenner seg en røyk
Foto: Hans Børge Hartvigsen / NRK

Se: Junnan teller gjerder

Mange synes samisk er vanskelig å forstå. Enda flere synes det er vanskelig å lære seg språket. Faktisk er det bare ca. en tredjedel av de som kaller seg samer som kan samisk.

Les: Wikipedia - samiske språk

Andre nyttige samiske uttrykk

Om ikke telling på samisk imponerer kan du prøve deg med disse nyttige nordsamiske uttrykkene:

God dag - Buorre beaivi

Takk - Giitu

Jeg heter ... - Mu namma lea ...

Jeg er syk - Mun lean buozas

Vil du danse? - Hálidat og dánset?

Jeg elsker deg - Mun ráhkistan du

Gulgrå rein som er mørk under buken - Muzetčuoivvat

Kulturstrøm

  • Anonym forfatter står fram

    En tidligere ansatt i Trump-administrasjonen, som anonymt kalte president Donald Trump uberegnelig og uegnet, står fram. Forfatteren av boka «A Warning» viser seg å være Miles Taylor som var stabssjef i Department of Homeland Security.

    Kirstjen Nielsen og Miles Taylor i 2019
    Foto: Alex Brandon / AP/NTB
  • Første kulturmillionene er på vei

    Onsdag ble de første søknadene til Kulturrådets stimulusordning godkjent, og 42 millioner kroner er nå på vei ut. Kulturrådet har ferdigbehandlet 21 av totalt de 120 søknadene som er kommet inn siden fredag 23. oktober.