Nord-Korea-kunstner krever unnskyldning fra UD

Da Morten Traavik satte opp et 17. mai-festspill i Nord-Korea beskyldte UD kunstneren for å misbruke departementets navn og logo. Nå får Traavik uventet støtte fra UDs eget fagutvalg.

Morten Traavik og Jonas Gahr Støre

Morten Traaviks 17. mai-festspill ble tatt opp i Stortingets spørretime. Jonas Gahr Støre sa at Traavik aldri fikk støtte fra Utenriksdepartementet. Det er departementets fagutvalg uenig i, og krever ikke UD-støtten på 63.800 kroner tilbake.

Foto: NTB Scanpix

UD viser en uvilje til selvkritikk og stivbenthet, som ikke er så forskjellig fra regimet i Nord-Korea

Morten Traavik, kunstner

Det ble storpolitikk av Morten Traaviks kunstprosjekt «Yes, We love this country», som ble fremført med brask og bram i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang 17. mai 2012.

Siden mai har Traavik og Utenriksdepartementet (UD) vært i strid om reisestøtten på 63.800 kroner som han fikk til prosjektet. Eller om han i det hele tatt fikk innvilget støtte til 17.mai-festspillene.

Til tross for at internasjonale medier meldte det motsatte, sa daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre i Stortinget at UD ikke hadde gitt støtte til prosjektet.

Utenriksministeren sa også at kunstneren hadde misbrukt UDs logo i informasjonsmateriell og promotering av forestillingen.

– Det medfører ikke riktighet at arrangementet har fått støtte av departementet. Utenriksdepartementet beklager dette misbruket, uttalte Gahr Støre i Stortingets spørretime 22. mai.

  • Les mer om saken her.
Utenriksminister Jonas Gahr Støre (t.h.) på talerstolen i stortingssalen

Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre beklaget for Stortinget at Morten Traavik hadde misbrukt offentlige midler.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Må ikke betale tilbake støtten

Nå har sekretariatet for UDs reisestøtteordning, Danse- og teatersentrum (DTS), konkludert med at prosjektet «Yes, We love this country» var innenfor bevilgningen som ble gitt fra UD via sekretariatet.

«Flertallet i fagutvalget deler ikke departementets oppfatning av at det saklig sett ville vært grunnlag for tilbakebetaling av den tildelte støtte», heter det i vedtaket.

Et flertall har altså konkludert at Traavik fikk en rettmessig støtte på 63.800 kroner fra UD, i motsetning til hva Jonas Gahr Støre sa i Stortinget.

Kunstneren må heller ikke betale tilbake reisestøtten.

Alvorlige beskyldninger

Nå krever kunstneren at UD dementerer påstandene om misbruk av departementets navn og logo.

– Nå håper jeg at UD vil gå ut med en rettelse. Jeg kan vanskelig se at påstanden om at jeg har misbrukt og forledet UD kan bli stående uimotsagt. Det er svært alvorlig beskyldninger, og nå har deres eget fagutvalg konkludert med at det er feil, sier Morten Traavik til NRK.no.

Tror du det vil komme en korrigering fra UD?

– I likhet med andre politikere og departement så er de ikke kjent for å ta selvkritikk. Men jeg håper de er i stand til det. For det er alvorlige beskyldninger de har kommet med. Hvis ikke anklagene mot meg blir kjent ugyldige, må jeg vurdere hvilkesteg jeg kan ta videre .

Morten Traavik i Nord-Korea

Kunstneren søkte støtte til rockeoperaen «Sorte gribber», men prosjektets navn, tidspunkt og innhold ble endret.

Foto: Ingerid Nordstrand / NRK

Mangelfull informasjon

Disputten mellom Traavik og UD har hovedsakelig dreid seg om endringen av innholdet og tidspunktet for forestillingen ble formidlet klart nok fra kunstneren.

Både navn, tidspunkt og innholdet i forestillingen ble endret. Traavik ga beskjed om forskyvninger i tidspunkt og at innholdet ikke var fast bestemt, det viser e-poster som NRK.no har fått innsyn i.

Men fagutvalget DTS og Utenriksdepartementet mener at informasjonen om «endringene prosjektet har gjennomgått, har vært mangelfull».

UD endrer ikke mening

For Utenriksdepartementet er det ikke aktuelt å komme med en unnskyldning eller korrigering.

– Det kan jeg ikke tenke meg, sier Cecilie Willoch, kommunikasjonsrådgiver i UD, som slår fast at UD ikke har endret syn i saken.

Dere mener fremdeles at Traavik misbrukte UDs logo og navn?
– Det er ikke gitt noen støtte til en 17. maifestival i Pyongyang, det er ikke gitt noen støtte til fotoutstilling og konsert. Det er det vi har sagt hele tiden.

UD tar avgjørelsen til etterretning, og vil nå se om regelverket må bli tydeligere.

– Nå var det et flertall og et mindretall i utvalget. Vi tar dette til etterretning. Vi ser at regelverket kanskje er noe uklart, så vi har innskjerpet overfor DTS at vesentlige avvik mellom det det er søkt om og det som faktisk fremføres bør klareres med utvalget, sier Willoch.

Hva er vitsen i at fagutvalget skal vurdere saken, når UD uansett holder fast på sin vurdering av saken?

– UD må få lov til fortsatt å ha et eget syn på saken. Vårt syn er at det ikke er søkt om penger til en 17.mai-forestilling.

Fagutvalget DTS har ingen ytterligere kommentarer enn det som står i vedtaket.– Ikke så ulikt Nord-Korea

reklamebrosjyre med UD-logo

På Danse- og teatersentrums (UDs fagutvalg) nettsider står det: «Det forutsettes at søker gjør kjent at prosjektet er støttet med midler fra UD/DTS. Alt informasjonsmateriale i forbindelse med det støttede prosjektet SKAL merkes med både UD og Danse- og teatersentrum sin logo.»

Foto: Morten Traavik

Kunstner Morten Traavik synes det er merkelig at UD har et fagutvalg som de er så uenige med.

– UD har skjøvet ansvaret over på et eksternt utvalg. Og når utvalget kommer med en konklusjon, så er den ugyldig fordi UD ikke er enig. Det er ganske spesielt.

– Med det viser UD en uvilje til selvkritikk og stivbenthet, som ikke er så forskjellig fra regimet i Nord-Korea, sier kunstneren.

- Uklokt av UD

Agnes Moxnes

Det er uklokt av UD hvis de lar det gå prestisje i denne saken, sier kulturkommentator Agnes Moxnes

Foto: NRK

NRKs kulturkommentator, Agnes Moxnes, mener Morten Traavik har krav på et dementi eller en unnskyldning fra departementet i denne saken.

– Jeg synes han har krav på en unnskyldning. På meg virker det som om Morten Traavik har sitt på det tørre. Hvis UD ikke er fornøyd med måten fagutvalget jobber på, så skal ikke Traavik straffes for det. Det er uklokt av UD hvis de lar det gå prestisje i denne saken, sier Moxnes.

Den betente saken mellom departementet og Traavik, er et eksempel på at politikere møter sine egne festtaler i døra, mener kommentatoren.

Det blir ofte snakket positivt om den provoserende og grenseoverskridende kunstneren, men det er ikke alltid like lett å håndtere denne type saker i virkeligheten.

– Når man leser Jonas Gahr Støres svar i Stortinget kan det virke som om han ikke bare avviser kontakten mellom Traavik og UD, men også benytter anledningen til å avvise andre samarbeidsmuligheter mellom departement og denne typen kunstner.

Moxnes peker på at det sjelden kommer slike saker opp i Stortinget, og at Jonas Gahr Støre og UD derfor burde vært ekstra aktsomme.

– Selv om det fremkommer at Morten Traavik har vært dårlig til å oppdatere sitt eget fagutvalg og departementet om endringer i prosjektet sitt, så hadde det ikke kostet UD mye ekstraarbeid å finne ut at fagutvalget deres tillater ganske stor grad av fleksibilitet.

Kulturstrøm