Google imponerer ikke Kripos

Kripos er skeptisk til Googles nye søkeverktøy som skal stoppe bilder av seksuelle overgrep mot barn på Internett.

Google

Google har utviklet et sporingsprogram som de sier skal gjøre det lettere å identifisere ofre for overgrep.

Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Kripos mener det er lite nytt i teknologien, og at Google heller burde bruke kreftene på andre måter for å bekjempe overgrepsbilder på nettet.

Sporingsprogram

Verdens største søkemotor har utviklet et sporingsprogram som de sier skal gjøre det lettere å identifisere ofre for overgrep.

Verktøyet automatiserer identifikasjon av bilder og videomateriale som inneholder overgrep mot barn.

Teknologien er utviklet i samarbeid med amerikanske National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC, en organisasjon som jobber med å stanse overgrep mot barn.

Siden 1984 har de bidratt til å finne over 124.500 savnede barn.

Ikke et nytt program

Politioverbetjent i Kripos, Ståle Stamnes, forteller at det ikke er et nytt system Google lanserer. Blant andre Interpol jobber med samme problemstilling, og et slikt sporingsprogram er allerede tilgjengelig.

Googles søkeverktøy er kun med på å identifisere overgrep, men det blokkerer ikke slike filer.

I USA har Google vært i flere rettstvister. De har blant annet blitt anklaget for å være verdens mest effektive kanal for å spre overgrepsmateriale, og samtidig tjene penger på det.

- En kynisk forklaring på Googles samarbeid med NCMEC er at det ser bra ut, Google bedrer ryktet sitt ved at de selv er med på å bekjempe barneporografi på Internett, sier Ståle Stamnes.

Stamnes legger til at han ikke tviler på at søkemotoren har et sterkt ønske om å hjelpe til, men at de burde ha begynt på andre områder.

Kulturstrøm

  • Korona stopper teaterstykke

    Nationaltheatret må avlyse to forestillinger av «Et dukkehjem» på Torshovteatret etter at en i publikum testet positivt på covid-19. De som satt nært vedkommende er informert og smittesporing er igangsatt. Resten av publikum vil få SMS fra teateret.