Snøleopardunger funnet i det fri for første gang

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Siden 80-tallet har forskere lett etter den mystiske snøleopardens hi uten å lykkes. Før nå.

Det er en gledens tid for alle som er litt over gjennomsnittet interesserte i store, utrydningstruede kattedyr. For bare noen uker siden ble det født to sibirske tigre, og nå har forskere for første gang endelig funnet ville snøleopardunger. Tre små nøster ble født til fjells i Mongolia, og forskere kan endelig kartlegge atferden til ungene.

Den mystiske snøleoparden lever godt beskyttet i rå natur i områdene rundt Mongolia, Russland og Kina. I tillegg er den svært sky, noe som gjør den vanskelig å oppdage.

Siden 80-tallet har forskere jobbet iherdig med å spore opp det sjeldne kattedyret i dets eget territorie, så da oppdagelsen ble gjort i Mongolia i slutten av juni, var det en aldri så liten revolusjon.

Snøleopardunger

To av tre ville snøleopardunger har blitt oppdaget i Mongolia.

Foto: Õrjan Johansson / Nordens Ark

Utrydningstruet


Snøleoparden er på Verdens naturvernunions rødliste over truede arter. Fordi det finnes så lite informasjon om snøleoparden, anslås det å være mellom 3500 og 7000 dyr igjen totalt i fangenskap og vill tilstand.

Lite vites om dyrets atferd ute i naturen, så det finnes ingen statistikk på hvor store kull leopardene får, hvordan kjønnsfordelingen i kullene er, eller hvor mange dyr som dør under oppveksten.

Selv med mangeårig og grundig observasjon av dyrene i fangenskap, er det trolig store forskjeller i atferden i bur og ute i det fri.

GPS-halsbånd

Snøleopardunger

Õrjan Johansson besøker snøleopardungene i hiet.

Foto: Carol Essol / Nordens Ark

Den svenske forskeren Örjan Johansson var med på den utrolige oppdagelsen, som ble mulig ved hjelp av GPS-halsbånd på voksne snøleoparder i fjellområdene i Mongolia. Men det var ikke bare bare å smyge seg kattemykt inn på de sky dyrene.

– GPS-halsbåndene vi har merket dyrene med fungerer ikke når de beveger seg rundt i fjellgrotter og huler. Derfor slet vi med å finne den nøyaktige posisjonen deres, sier Johansson til Nordens Ark.

Det var to drektige hunner som holdt seg sammen som vekket oppmerksomheten til Johansson og teamet hans. De observerte at bevegelsesmønsteret til hunnene ble stadig mindre, og i noen dager forsvant det.

– Vi skjønte at det var da de fødte ungene sine. Etter det fikk vi inn sporadiske tegn fra da de var ute og jaktet, forteller Johansson.

Med de posisjonene de hadde klarte teamet til slutt å spore opp mødrene, og observerte dem fra en åsrygg like ved hiet.

Kattemerking


Da begge hunnene forlot hiet 21. juni, våget teamet seg ned og inn i hulene. Der gjorde de en oppdagelse som aldri før har blitt gjort. To kull med nyfødte snøleopardunger.

Den ene hunnen hadde to unger, og den andre hunnen hadde en. Forskerne gjorde korte 15 minutters besøk i hulene mens mødrene var på jakt, og fikk veid og sjekket ungene. De tre nyfødte ble også merket med små mikrochipper beregnet på katter, og det ble tatt DNA- og hårprøver.

I dagene etter besøkene forsikret forskerne seg at mødrene kom tilbake til hiene og tok seg av ungene sine.

Følg leopardene på nett

Siden 2008 har prosjektet Snow Leopard Trust foregått i Mongolia. Prosjektet har som mål å få mer kunnskap om snøleoparden, for å verne bestanden så godt som mulig.

I 2010 gikk den svenske dyreparken og bevaringsanlegget for truede dyrearter inn som støttepartner.

De bekostet blant annet GPS-halsbåndene som har blitt brukt til å merke 19 dyr ute i naturen. Med GPS-en kartlegger forskeren bevegelsesmønsteret til dyrene, og man kan følge hvert enkelt dyr på Nordens Arks hjemmeside.

NEPAL-WILDLIFE-LEOPARD-FILES NEPAL-WILDLIFE-LEOPARD-FILES

Snøleoparder finnes både i fangenskap og i det fri, og forskere vet lite om den mystiske katten.

Foto: DIPTENDU DUTTA / NTB Scanpix

Kulturstrøm