NRK Meny
Normal

Fremmer funksjonshemmedes kår

Det er helt utrolig at vårt moderne samfunn ikke er mer opptatt av å legge forholdene bedre til rette for folk med funksjonshemming, sier Svein Grindstad.

Svein Grindstad.
Foto: MS-forbundet

-Det er først når man selv havner i rullestol, at man for alvor skjønner hvor dårlig det står til når det gjelder funksjonshemmedes problemer med å bevege seg på de forskjellige arenaer.

Det er sannelig ikke lystelig, fastslår Svein Grindstad (65) som er gjest i Sølvsuper i NRK P1 søndag 17. desember. Han opplevde nylig at hans egen rullestol kilte seg fast mellom toglinjen og perrongen da han skulle over i spor 2.

Grindstad har alltid vært en organisasjonsmann – innenfor idrett, musikk og fagforeninger. Blant hans engasjementer nevnes spesielt perioden da han var president i Norsk Transportøkonomisk Forening.

I den senere del av sitt yrkesaktive liv har han engasjert seg sterkt i arbeidet for å fremme de funksjonshemmedes vilkår.

-Selv fikk jeg påvist multippel sklerose i 1998, og arbeidslivet og dets organisasjoner kom meg til stor hjelp, og jeg har fått være med på en spennende prosess. Men det går tungt, og det tærer på tålmodigheten.

I realiteten er det helt utrolig at vårt moderne samfunn ikke er mer opptatt av å legge forholdene bedre til rette for de som sliter med funksjonshemming. Tenk om lag 200.000 funksjonshemmede norske borgere er utestengt fra arbeidslivet, sier Grindstad.

NRK P1 søndag 17. desember kl. 07:03.