Flere reklametårn

Reklameselskapet JC Decaux planlegger nå å sette opp 20 til av de omstridte reklametårnene, selv om politikerne har bestemt at hovedstaden ikke skal ha reklametårn i det hele tatt.

Reklametårn
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

De vakte forargelse med en gang de dukket opp i Oslos gater sommeren 2005. I dag står 40 lysende, fire meter høye tårn med reklame utplassert på strategiske plasser i hovedstaden.

20 nye tårn

Etter knallhardt press fra opposisjonen vedtok politikerne å bruke plan- og bygningsloven for å bli kvitt tårnene. Men i stedet for at tårnene forsvinner, kommer det nå 20 nye, forteller administrende direktør i reklameselskapet JC Decaux, Øyvind Markussen.

- Det gjør vi fordi tillatelsen utløper. Vi har en frist på tre år, og er ikke tiltaket påbegynt før de tre årene har gått, bortfaller tillatelsen. Da har vi ikke noe annet valg enn å utplassere de siste 20 tårnene, sier Markussen.

Langvarig saksbehandling

- Men politikerne har vedtatt at tårnene nå skal bort, hva vil dere oppnå ved å sette opp enda flere?

- Vi har respekt for dette vedtaket, men saken er at Oslo kommune har godkjent alle disse tårnene. De har også gjennomført en designkonkurranse hvor det ble bestemt hvordan tårnene skal se ut.

Markussen sier at JC Decaux setter opp tårnene med full rett, for de har klaget på pålegget og det ligger an til langvarig saksbehandling.

- Politisk manøver

Direktøren i JC Decaux tilbakeviser at reklameselskapet utnytter den lange saksbehandlingstiden.

- Nei, definitivt ikke. Den lange saksbehandlingstiden er ikke noe vi kan gjøre noe med. Det at vi i har fått et forhåndsvarsel om at kommunen vil kreve tårnene fjernet, opplever vi mer som en politisk manøver for å få denne saken til å forsvinne fra valgkampen, sier Øyvind Markussen.

- Vi nekter

- Vi sender i dag et brev til JC Decaux, hvor vi som grunneier nekter at disse tårnene settes opp, sier byrådssekretær i Oslo, Sigurd Knudsen.

- Og dersom JC Decaux likevel setter opp nye reklametårn, vil vi ta saken inn for namsretten.

Kulturstrøm

  • Operaen i Paris åpnet etter streik

    Lørdag åpnet operaen i Paris igjen dørene. Dansere og musikere har streiket sammen med andre i offentlig sektor i protest mot forslaget om å erstatte over 40 ulike pensjonssystem med ett. Streiken har kostet operaen mange millioner i tapte inntekter.