Unikt dokument fra en overlevende

Emir Suljagics bok «Srebrenica» med undertittelen «Notater fra et helvete» tvinger enhver som leser den til å gå inn i tragedien på Balkan på nytt.

Emir Suljagic

Forfatteren Emir Suljagic har samlet sine egne inntrykk fra opplevelsene i Srebrenica.

Foto: Cappelen Damm

Emir Suljagic var bare 17 år da han flyktet til Srebrenica sammen med familien under krigen i Bosnia i 1992. Nå, nærmere tjue år senere, har han samlet sine inntrykk i årene frem til massakren i 1995 i boken "Srebrenica. Notater fra et helvete". Alle som ønsker å forstå krigen i Bosnia har her fått et unikt dokument hendene.

Srebrenica
Foto: Cappelen Damm

Du skal lete temmmelig langt ute på ytterkanten av den politiske debatten for å finne noen som fortsatt benekter at det var en massakre som fant sted i og rundt Srebrenica i Bosnia-Hercegovina i juli 1995.

Den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag har nå identifisert flesteparten av de 8000 likene som omsider ble gravet opp fra massegravene.

Emir Suljagic har skrevet sitt vitnemål i en fri form. Den meget gode norske oversettelsen, som på engelsk heter "postkort fra en grav" har på norsk fått undertittelen "notater fra et helvete".

Begge disse undertitlene er dekkende for denne boken. Suljagic blander dagbokaktige notater med nesten skjønnlitterære fragmenter av kvinner, menn og barn som dels sultet i hjel, dels ble myrdet av bosniske serbere som beleiret dem over en treårs-periode.

Tett på

Den fragmentariske formen krever mye av de av oss som ikke er lommekjent i Balkans geografi og nære historie. Her kunne kanskje forlaget økt lesbarheten ved hjelp av noen kart over området.

Suljagic bringer oss tett inn på et samfunn i full oppløsning. På samme måte som vi så etter jordskjelvkatastrofen i Haiti ser vi hvordan hjelpesendinger havner i hendene på svartebørshandlere.

Det internasjonale samfunnets hjelpeløshet blir tydelig når paller med gamle militærrasjoner og ubrukelige kjøkkenredskaper daler ned og faller i hodet på desperate barn på jakt etter mat.

Subjektivt

Historien er selvsagt fullstendig subjektiv. Slik er vitnemålslitteraturen, men Suljagic reflekterer også over hvordan ofrene tok i bruk de samme metodene som sine bødler når de en sjelden gang klarte å gjenvinne noen av landsbyene de var blitt fordrevet fra.

Mest av alt er Suljagics bok et dokument over et ungt menneskes ekstreme overlevelsesevne. Dette er en bok som vil tvinge enhver som leser den til å gå inn i tragedien på Balkan på nytt.