Hopp til innhold

Ber om overvåking mot netthandel

UNESCO og Interpol ber norske myndigheter overvåke internett for å stanse ulovlig handel med kulturminner.

Illustrasjonsbilde: eBay

På nettsteder som eBay er mange ulike kulturgjenstander til salgs. En russisk vogn fra 1800-tallet har utropspris på 1,3 millioner dollar.

Foto: Jane E. Brattland / NRK

Gjennom noen enkle søk på nettauksjoner kan man finne forskjellige gjenstander man ønsker seg. Det kan være en blomsterpotte eller kanskje en lenestol som passer perfekt inn i stua.

Noen tilbyr også uerstattelige kulturgjenstander fra forskjellige områder i verden. De ser flotte ut, men er ulovlige å selge. På Internett er det et utbredt illegalt marked for slike gjenstander, og nå ønsker Interpol, UNESCO og den internasjonale organisasjonen for museer, ICOM, å ta tak i det voksende problemet.

Ber om overvåking

Kulturdepartementet har nylig mottatt et brev hvor disse tre organisasjonene ber norske myndigheter om å overvåke Internett, og stoppe den ulovlig handelen. På høy tid, mener konservator i Norsk Folkemuseum, Leif Pareli. Han mener det nå må legges til rette for å straffe de som bevisst bryter loven.

Leif Pareli

Leif Pareli, konservator i Norsk Folkemuseum.

- Det må komme straffereaksjoner mot dem som driver med profesjonell handel, og som er meget klar over at det de gjør er ulovlig.

Han frykter også at det illegale nettmarkedet er langt større enn det ser ut til ved første øyekast.

- Dette er et felt hvor mye foregår i det skjulte.

Ofte plyndrete gjenstander

Arkeolog Josefine Munch Rasmussen har spesialisert seg på såkalte bereiste kulturminner. Hun er redd for at Internett har åpnet for mer ulovlig handel.

- Alle som har internettilgang og litt tid og penger å avse, de kan skaffe seg en bit av fortiden dersom de ønsker det. Problemet er at disse gjenstandene veldig ofte er i omløp av ulovlige grunner, og etterspørsel i markedet skaper økt plyndring.

Norsk kulturarv også utsatt

Plyndring av kulturminner er spesielt utbredt i krigsherjede områder hvor lov og orden har brutt sammen. Men Munch Rasmussen mener at ulovlig salg av kulturgjenstander også er et problem i Norge.

- Norske kulturminner er også populære i utlandet, på den måten er norsk kulturarv også utsatt. Det har norske myndigheter til en viss grad tatt innover seg, men det er også helt sikkert noen som unnslipper.

Randi Øverland, statssekretær i Kulturdepartementet, innrømmer at myndighetene har brukt litt tid på å bli bevisste på den ulovlige netthandelen.

- Vi har vært oppmerksomme på det, men ikke veldig lenge. Dette er vanskelige saker som må tas på alvor, og det er et felt hvor vi vil intensivere arbeidet framover.

- Myndighetene må ta ansvar

Gjennom Kulturminneloven er både inn –og utførsel av kulturminner allerede forbudt. Dermed er regelverket i utgangspunktet på plass.

I tillegg til overvåkning av internetthandel foreslår Interpol, UNESCO og ICOM at internettauksjoner krever dokumentasjon på at gjenstandene er lovlige. I brevet, som er stilet til Kulturdepartementet, anbefaler organisasjonene også at myndighetene oppretter en egen politienhet som skal beskytte kulturarven.

Randi Øverland

Randi Øverland, statssekretær i Kulturdepartementet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Leif Pareli sier at myndighetene i Norge nå må ta tak i oppfordringen.

- Det er nødvendig at norske myndigheter, og da først og fremst Kulturdepartementet, sørger for at det finnes midler til å gjennomføre en slik overvåking.

Randi Øverland kan på sin side ikke love at Kulturdepartementet vil sette av noen stor pott til dette arbeidet med det aller første.

- Dette gjelder ikke først og fremst penger, selv om det er en debatt vi helt sikkert vil komme tilbake til. Nå er det viktigst å få satt den konvensjonen som er underskrevet av alle UNESCO-landene ut i livet, og å få til en økt fokus på disse tingene.

Økokrim inn på banen

Øverland etterlyser også et bedre samarbeid mellom ulike etater som Økokrim, tollmyndighetene og museumssektoren. Leif Pareli i Norsk Fokemuseum vil også ha Økokrim på banen.

- Det er de som er nærmest til å faktisk gjøre jobben.

Kenneth Didriksen er politioverbetjent i Økokrim og en av de få innen politiet som jobber med denne typen kriminalitet. Han tror det vil kunne la seg gjøre å overvåke netthandelen, slik UNESCO og Interpol ber om.

- Teknisk sett er det helt klart mulig, og vi holder nå på med å bygge opp nettopp en slik enhet. Vi har begynt med lovarbeidene først, og så vil vi se på internettovervåking etter hvert.

- Et par beslag

Didriksen kan fortelle at de allerede har gjort beslag, uten å ha hatt noen systematisk gjennomgang av internetthandelen.

- Ja, vi har hatt napp på et par gjenstander, noe som har ført til straffereaksjoner med bøter og inndragelser.

- Tror du det speiler virkeligheten?

-Nei, på ingen måte.

Kulturstrøm

  • Frankrike: bøter og fengsel for skjult reklame hos influensere

    Frankrike har vedtatt en ny lov som innebærer at influensere risikerer både kraftige bøter og fengselsstraff hvis de driver med skjult reklame og svindel.

    Loven innebærer at det blir forbudt å promotere blant annet kosmetisk kirurgi, tobakk og enkelte finansprodukter.

    Influensere risikerer opptil to års fengsel og bøter på over 3 millioner kroner hvis de driver med slik ulovlig markedsføring.

    – Festen er over for dem som tror de kan drive med svindel på internett, sa økonomiminister Bruno Le Maire nylig.