Hopp til innhold

"Vidunderlige nye menneske"

Neste generasjon databrukere kommer ikke til å føle seg som medborgere, men som konsumenter på et verdensmarked. Og de blir enten idioter eller fagidioter.

Barn og data
Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Hør: Kurer 94: Vidunderlige nye menneske

Lars Lundsten er filosof og forskningsdirektør i Finland og er en av dem du møter i Kurer som handler som hvordan barn bruker datamaskinen og hva som møter dem i framtida.

I følge en fersk undersøkelse fra Medietilsynet har barn stort sett et sunt forhold til internett og dataspill. Mange bruker også datamaskinen til leksearbeid, men hvor nyttig PC-en er i undervisningen er uklart.

Maskinen som forandret verden

”ENIAC” så dagens lys i USA for 62 år siden, nærmere bestemt 15. februar 1946. Den var 10 meter bred, nesten 20 meter lang og veide 30 tonn. Maskinen, som ble utviklet av det amerikanske forsvaret, dannet grunnlaget for de kommersielle maskinene som senere skulle komme. I Norge finnes det nå en datamaskin i nesten hvert hjem og den digitale hverdagen er også kommet inn i barnehagen.

Forskning viser at selv små barn kan lære mye og fort gjennom databruk. Men faren for å bli oppslukt og asosial er til stede. Derfor er det viktig at foreldrene kjenner faresignalene og eventuelt setter grenser for dataspilling. Det sier Stian Lindbøl i Medietilsynet som er prosjektleder for Trygg mediebruk for barn og unge. I fjor ble det solgt dataspill for nesten 600 millioner kroner i Norge.

Fra medborger til konsument

”Vidunderlige nye menneske” kalte Solveig Christov det lett ironiske diktet sitt om forventningene til datamaskinen som nesten har fjernet landegrensene. Forskningsdirektør Lars Lundsten mener Europa blir mer og mer perifer i verden, det samme blir USA. Om en generasjon eller to er det i India og Kina det skjer. Engelsk er ikke lenger noe verdensspråk og alle er enten idioter eller fagidioter:

- De første kommuniserer i liten grad med andre enn seg selv, mens fagidiotene kan mye om noen få emner, og omgåes bare folk med de samme interessene, spår Lundsten.

Les mer om Medietilsynets prosjekt Trygg bruk her: www.tryggbruk.no

Kurer NRK P2

Kulturstrøm