Hopp til innhold

Midtøsten – Imperiefall, statsutvikling kriger

Historien om Midtøsten er preget av kriger og konflikter. Dette er temaet i Nils Butenschøns bok "Midtøsten – Imperiefall, statsutvikling, kriger".

Nils A. Butenschøn
Foto: Universitetsforlaget

Midtøsten
Foto: Universitetsforlaget

Midtøsten dominerer nyhetene og debattene på grunn av krigen i Gaza. Men konflikten er langt fra ny. Historien om regionen er preget av kriger og konflikter. Dette er temaet i Nils Butenschøns "Midtøsten – Imperiefall, statsutvikling, kriger", en bok som gir leseren en solid innsikt i bakgrunnen for dagens situasjon i området.

Krigen mellom Israel og Hamas møter reaksjoner både i avisspaltene og i gatene her i landet. Hvorfor har det gått så galt i Midtøsten? Hvorfor blir det aldri fred? Nils Butenschøns prosjekt er å levere en historisk gjennomgang av bakgrunnen for dagens situasjon i Midtøsten. I forordet skriver han at målet er å skrive ei oversiktelig og tilgjengelig bok, men likevel faglig på høyden. Lykkes han med det?

Fra 1. verdenskrig til Seksdagerskrigen


Butenschøn er en av Norges fremste eksperter på Midtøsten. Han er altså rett mann til å levere denne boka på drøyt 400 sider. Det er ei omfangsrik bok, men den er likevel svært økonomisk skrevet. Butenschøns gir er en statsvitenskaplig framstilling av de historiske hendelsene i regionen.

Samspillet mellom lokale, regionale og internasjonale forhold er vesentlig for å forstå Midtøsten. Butenschøn starter rundt 1. verdenskrig og presenterer utviklinga fram til Seksdagerskrigen i juni 1967. Men de gamle europeiske kolonimaktenes innflytelse og det osmanske keiserrikets historiske betydning i regionen blir også risset opp.

Nasjonalhjem for jøder


Butenschøn forteller historien om regionen med stadig nye kriger og konflikter. Han presenterer ikke entydige svar. Det betyr ikke at han ikke tar stilling til noe som helst. Enkelte hendelser kommer han tilbake til gjennom boka. En av disse er Balfour-erklæringa fra 1. Verdenskrig. I 1917 skrev den britiske utenriksministeren Arthur Balfour erklæringa til en sentral leder for jødene i Storbritannia. Erklæringa består av en setning og har fått store konsekvenser for Midtøsten:

”Hans Majestets regjering ser med velvilje på opprettelsen av et nasjonalhjem for de jødiske folk i Palestina, og vil etter beste evne legge til rette for at dette målet skal bli oppnådd, under den klare forståelse at intet skal bli gjort som kan gå på bekostning av de sivile og religiøse rettighetene til eksisterende ikke jødiske samfunn i Palestina eller rettighetene og den politiske status som jøder innehar i ethvert annet land.”

Erklæringa var ifølge Butenschøn et viktig grunnlag for at det ble åpnet opp for at jødene bosatte seg som settlere i Palestina – og dette førte videre til palestinernes kamp for nasjonal frigjøring fra kolonimakters undertrykkelse. Andre verdenskrigs holocaust skapte et nytt klima, og nyopprettede FN la grunnlaget for etableringa av den israelske stat etter 1945. Resultatet ble mer krig og vold i Palestina. Oljeressursenes strategiske betydning for verdens stormakter og Midtøstens sentrale stilling under den kalde krigen blir også presentert.

Vellykket men krevende


Har Butenschøn lykkes var spørsmålet jeg startet med. Mitt svar er ja. "Midtøsten – Imperiefall, statsutvikling, kriger" har et språk som flyter godt. Sitater er oversatt til norsk og bidrar til at man får nærhet til stoffet. Enkelte dokumenter er i tillegg presentert i original versjon. Det er bra. Boka er utformet som ei lærebok, og mannen som var sentral i oppbygginga av den norske Palestina-bevegelsen, kommer sjeldent med bastante påstander. Boka bør leses av alle som deltar i debatten om Midtøsten. Men hver side er spekket med informasjon, aktører og nye sammenhenger som gjør at det også er ei krevende bok å lese.

Den sørgelige erkjennelsen man sitter igjen med etter å ha lest boka er at dagens situasjon i Gaza ikke er en ny tilstand, men bare en ny krig i ei lang rekke av konflikter i det som vi nå kan kalle 100 års krigen i Midtøsten.

NRKs bokanmeldelser

Kulturstrøm

  • Den nasjonale Ibsenprisen tildelt Monica Isakstuen

    Årets Ibsenpris tildeles Monica Isakstuen for stykket «Dette er ikke oss». Stykket hadde urpremiere på Den Nationale Scene 26. januar 2022.

    I sin begrunnelse skriver juryen: «Teksten maner fram en uvanlig familiedynamikk med overraskende dramaturgiske vendinger, som likevel oppleves gjenkjennelige og relevante.»

    Ibsenprisen går årlig ut til en dramatisk tekst som har hatt urpremiere eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater i løpet av foregående kalenderår.

    Selve prisen er på 150.000 kroner og en statuett av Nina Sundbye. Prisen ble første gang delt ut i 1986.