«Facebook» blir til «Fjesboka»

- Enormt viktig for nynorskbrukande ungdom, meiner Jens Kihl i Norsk Målungdom.

Jens Kihl

Leiar i Norsk Målungdom, Jens Kihl, meiner sigrar som denne knapt kan overvurderast.

Foto: Norsk Målungdom

- I desse dagar kjem stadig meir av Facebook i nynorsk språkdrakt. Dette er eit viktig framsteg for nynorskbrukande ungdom, seier Jens Kihl, i ei pressemelding fra Norsk Målungdom.

I følge Dagens Næringsliv er no kvar fjerde nordmann på Facebook. For kort tid sidan vart Facebook oversett til bokmål, og no er altså den nynorske versjonen i kjømda.

Jens Kihl meiner sigrar som denne knapt kan overvurderast.

- Vi ser at nynorskbrukande ungdomar ofte slit med låg språkleg sjølvtillit, i tillegg til at dei møter språket sitt for lite. Då er det enormt viktig at dei kan få populære ungdomstenester som Facebook på sitt eige språk, meiner Kihl.

Facebook tillot tidlegare i år brukarane å omsetje nettstaden til sine eigne språk. Nettstaden har også arrangert røystingar, for å få fram dei oversetjingane som brukarane likar best.

Demokratisk prosess

NMU-leiaren meiner det er særskild gledeleg at det er ungdomen sjølve som står bak omsetjingsarbeidet.

Facebook

Facebook tillot tidlegare i år brukarane å omsetje nettstaden til sine eigne språk.

Foto: PAUL SAKUMA / AP

- Omsetjinga fungerer slik at brukarane sjølve er med på å gjere om engelske uttrykk til nynorsk, og så røystar ein over dei ulike orda. Slik blir Facebook-nynorsken altså «demokratisk vald» ved at brukarane får velje korleis han skal sjå ut, forklarar målungdomsleiaren, som sjølv er på Facebook.

- Eg tykkjer det er flott å sjå korleis stadig nye bitar av «fjesboka» kjem på språket mitt. I dag er truleg opp mot ein million nordmenn Facebook-medlemer. Statistisk sett vil kring 150.000 av desse vere nynorskbrukarar. Eit artig poeng er at nynorsk no blir mellom dei 35 fyrste Facebook-språka i heile verda, avsluttar Jens Kihl.

Kulturstrøm